Представяне на книгата „Охридско утро, софийска привечер: Градовете и годините на Иван Снегаров”

На 28 юни 2022 г. (вторник) от 16.00 ч. в Големия салон на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17) ще бъде представена книгата на д-р Димитър Христов „Охридско утро, софийска привечер: Градовете и годините на Иван Снегаров”. Монографията е издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов” и ще бъде представена от проф. Илия Илиев. Творческото дело на историка Иван Снегаров (1882-1971) е неразривно свързано с родния му град Охрид и родния му край – Македония. Разказът за неговия жизнен път и трудове е същевременно разказ за историческото битие на Охрид и Македония, за тяхното място в българската съдба. Книгата обхваща темата за живота и делото на учения, представени на фона на неговото време и пространство. Анотация  [...]

Кръгла маса „Кризи и предизвикателства в Източна Европа 50-те – 90-те години на XX в”

Кризисните явления в най-новата история на Източна Европа са обект на дискусионни научни форуми организирани от Института за исторически изследвания – БАН. На проведената кръгла маса на тема „Кризи и предизвикателства в Източна Европа – 50-те 90-те години на XX в” в рамките на двустранния проект с Историческия институт на Словашката академия на науките бяха дискутирани тематични полета, обозначаващи преломни моменти в политическата история през този период. Анализирани бяха отношенията между съюзниците от Антихитлеристката коалиция по време на Втората световна война (Теодоричка Готовска-Хенце); влиянието, което оказват унгарските събития от есента на 1956 г. върху авторитета, вътрешнополитическото и вътрешнопартийното положение на западноевропейските комунистически партии (Надежда Янковска). Проследени бяха противоречията в югославското общество, кризата в Косово, икономическите проблеми и междунационалното напрежение в последното десетилетие преди разпада на [...]

Кръгла маса за войната в Украйна

Хибридната и конвенционална война на Русия срещу Украйна (2014–2022) присъства неизменно в медиите, в коментарите на политици и политолози, в националните дискурси и световната политика, историческите познания и анализ дават възможност да се откроят корените, причините и предпоставките за конфликта, както и да се потърсят  аналогии в историята, които биха допринесли за най-близкото до реалностите тълкуване на случващото се днес пред нашите очи. Тази актуална тема беше обект на обсъждане на кръгла маса „Руско-украинската война и България през погледа на историците“, организирана от Института за исторически изследванишя към БАН. Във форума участваха проф. Михаил Станчев и доц. Сергей Страшнюк  от Харковския национален университет “Василий Каразин“, проф. Анатолий Круглашов от Черновицкия национален университет "Юрий Федкович", проф. Игор Тодоров от Ужгородския национален университет, проф. Николай Червенков от [...]

Европейска перспектива за добросъседските отношения между Република България и Република Северна Македония

Снимка: Президент на РБългария Национална конференция „Европейска перспектива за добросъседските отношения между Република България и Република Северна Македония” в памет на българския революционер Гоце Делчев, се проведе на 4 май, когато отбелязваме 119 години от неговата гибел. Форумът е организиран от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките и Македонския научен институт и се провежда под патронажа на президента на България Румен Радев. Участници в конференцията бяха учени от Българската академия на науките, Македонския научен институт, СУ „Св. Климент Охридски”, дипломати, журналисти, представители на македонските патриотични организации в Канада и САЩ, както и представители на българската общност в РСМ. Сред гостите бяха много учени, политически, културни и обществени дейци, както и посланици на държави от Европейския съюз. Събитието предизвика интерес и [...]

Декларация на ръководството на Института за исторически изследвания във връзка с войната в Украйна

С пълния текст на декларацията може да се запознаете тук.

Изучаването на световната история и българската историческа наука

По случай 40-годишнината от основаването на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ към Института за исторически изследвания – БАН На 5 и 6 октомври 2021 г. от 10:00 ч. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17, партер), а също и в ZOOM, ще се проведе научна конференция „Изучаването на световната история и българската историческа наука” по повод 40-годишнината от основаването на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ в ИИстИ. Във форума ще вземат участие учени от различни институти на БАН и университети в страната. ПРОГРАМА

Go to Top