Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“ се проведе на 6 февруари 2023 г. в заседателна зала № 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори на форума бяха Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Приветствие към участниците направи министърът на културата Найден Тодоров и заместник-ректорът на Алма матер доц. Георги Вълчев. На събитието присъства също зам.-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов, представители на Националния инициативен комитет, учени и студенти. В конференцията взеха участие утвърдени изследователи и водещи млади специалисти, които представиха и дискутираха различни аспекти от живота и делото на Васил Левски в контекста на европейското политическо мислене през ХIХ в. и на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те [...]

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“ ще се проведе на 6 февруари 2023 г. от 9:30 ч. в Заседателна зала № 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори на форума са Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Конференцията цели да събере утвърдени учени и водещи млади специалисти, които да представят и дискутират различни аспекти от живота и делото на Васил Левски в контекста на европейското политическо мислене през ХIХ в. и на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те години на ХІХ в. ПРОГРАМА Събитието е част от Националната програма за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски под патронажа на Президента на Република България. [...]

75 години от създаването на Института за исторически изследвания

Институтът за исторически изследвания на Българската академия на науките отбеляза 75 години от своето създаване с конференция в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. В тържественото си слово директорът доц. Даниел Вачков припомни основната мисия на института – да издирва, систематизира и издава извори за българската история. Благодарение на работата на учените институтът е еталон за изчерпателно изследване и многообразие на изследваните теми, каза доц. Вачков. Главният научен секретар на Българската академия на науките проф. Нели Косева връчи на директора на Института за исторически изследвания  Почетен плакет ЗЛАТЕН. Наградата се присъжда за изключителни приноси във фундаменталните и научно-приложни изследвания на българската история, на историческите процеси в европейски и световен контекст и по повод 75 години от създаването на института. Доц. Елка Трайкова, научен секретар в [...]

Национална кръгла маса “Имало ли е фашистки режим или фашистко управление в България?”

Национална кръгла маса, организирана от Института за исторически изследвания – БАН, на тема: "Имало ли е фашистки режим или фашистко управление в България?" се проведе на 4 ноември 2022 ч. в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в централната сграда на Българската академия на науките. Участници бяха: проф. Даниел Вачков, Николай Поппетров и доц. Владимир Златарски от Института за исторически изследвания – БАН; проф. Веселин Янчев и доц. Светослав Живков от СУ „Св. Климент Охридски“; доц. Михаил Груев от Държавна агенция „Архиви“; доц. Лъчезар Стоянов и проф. Момчил Методиев от Нов български университет и др. Главните въпроси, които се дискутираха бяха: Кои са основните характеристики на фашисткия тоталитарен режим. Кои за характеристиките на политическото управление, установено в България след 19 май 1934 г. Как еволюира политическият режим [...]

Представяне на книгата „Охридско утро, софийска привечер: Градовете и годините на Иван Снегаров”

На 28 юни 2022 г. (вторник) от 16.00 ч. в Големия салон на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17) ще бъде представена книгата на д-р Димитър Христов „Охридско утро, софийска привечер: Градовете и годините на Иван Снегаров”. Монографията е издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов” и ще бъде представена от проф. Илия Илиев. Творческото дело на историка Иван Снегаров (1882-1971) е неразривно свързано с родния му град Охрид и родния му край – Македония. Разказът за неговия жизнен път и трудове е същевременно разказ за историческото битие на Охрид и Македония, за тяхното място в българската съдба. Книгата обхваща темата за живота и делото на учения, представени на фона на неговото време и пространство. Анотация  [...]

Кръгла маса „Кризи и предизвикателства в Източна Европа 50-те – 90-те години на XX в”

Кризисните явления в най-новата история на Източна Европа са обект на дискусионни научни форуми организирани от Института за исторически изследвания – БАН. На проведената кръгла маса на тема „Кризи и предизвикателства в Източна Европа – 50-те 90-те години на XX в” в рамките на двустранния проект с Историческия институт на Словашката академия на науките бяха дискутирани тематични полета, обозначаващи преломни моменти в политическата история през този период. Анализирани бяха отношенията между съюзниците от Антихитлеристката коалиция по време на Втората световна война (Теодоричка Готовска-Хенце); влиянието, което оказват унгарските събития от есента на 1956 г. върху авторитета, вътрешнополитическото и вътрешнопартийното положение на западноевропейските комунистически партии (Надежда Янковска). Проследени бяха противоречията в югославското общество, кризата в Косово, икономическите проблеми и междунационалното напрежение в последното десетилетие преди разпада на [...]

Go to Top