Българско участие в първия в света проект NEMO BMI

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ) е партньор в  проекта NEMO BMI: “Авто-адаптивен невроморфен мозъчно-машинен интерфейс”, финансиран от European Innovation Council. Проектът е свързан с приложението на изкуствения интелект в здравеопазването. Това съобщи в БАН  световноизвестният учен проф. Никола Касабов, който е гост-професор в Института и участва в проекта. Учените от института, част от международен консорциум, започват работа по създаването на декодер за мозъчни сигнали, съобщи проф. Касабов. Той изнесе лекция за невроинформатиката, невронните мрежи и неврокомпютрите (ННН) и представи нови разработки и приложения в тази област. Невронните мрежи се прилагат в обработката на данни в почти всички области на науката, каза проф. Касабов. Той  е водещ световен учен в областта на Невронните мрежи (НМ) и неговата лекция беше посветена на настоящото [...]

Защита на дисертация в ИИКТ

На 10.05.2022 г., от 11:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни методи за технологична диагностика на автоматични машини и линии“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Миглена Маринова Панева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Открито заседание на научно жури в ИИКТ-БАН

На 10.05.2022 г., от 10:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни технологии за повишаване ефективността при производство на тръбна мебел“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Петър Павлов Панев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html  

Ролята на изкуствения интелект за справяне с климатичните предизвикателства

Мрежата за Наука и иновации на Обединеното кралство, Британски съвет и Международен научен център по изкуствен интелект на ЮНЕСКО (IRCAI) Ви канят да слушате онлайн диалог на тема “Ролята на изкуственият интелект за справяне с климатичните предизвикателства”, на 18 януари 2022 г., от 18:00 часа. Гост-лектор на събитието ще е доктор Ейдън О‘Съливан, доцент по енергия и изкуствен интелект в Университетски Колеж Лондон. Към него ще се присъединят петима изключителни учени от Европа за кръгла маса-дискусия върху приложението на изкуствения интелект в различни аспекти на климатичните предизвикателства като въглеродни емисии, замърсяване на въздуха, съхранение и анализ на данни за климатичните промени, подобряване на оценката на риска и предупреждение. Публиката ще има възможност да задава въпроси по време на дискусията към всички панелисти, на които ще [...]

2022-01-13T10:26:19+02:00четвъртък, 13 януари 2022 |Категории: |Етикети: |

МОН подкрепя създаването на Национален Център за компетентност в EuroHPC JU

Проектът EuroCC (National competence centers in the framework of EuroHPC) цели създаването на мрежа от национални центрове за компетентност в трите свързани области HPC (високопроизводителни изчисления), HPDA (анализ на големи данни) и AI (изкуствен интелект) в 33 европейски държави. В България този център се изгражда от консорциум с координатор ИИКТ-БАН и членове СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС, избрани като организации с успешно участие в многобройни международни и национални проекти. През март 2021 г. Министерството на образованието и науката подписа споразумение за национално съфинансиране на дейностите по проекта EuroCC през 2021 – 2022 г. Подкрепата ще допринесе съществено за постигане на целите на проекта. Същността на работата на българския Център за компетентност в проекта EuroCC е картографиране на компетентностите в България в областите HPC/HPDA/AI, изясняване [...]

Защита на дисертация на Атанас Узунов, ИИКТ – БАН

На 30.06.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул.„Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Детекция на говор в системи за разпознаване на  диктори“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по  докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Атанас Петров Узунов. Матириалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Go to Top