Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ) е партньор в  проекта NEMO BMI: “Авто-адаптивен невроморфен мозъчно-машинен интерфейс”, финансиран от European Innovation Council. Проектът е свързан с приложението на изкуствения интелект в здравеопазването. Това съобщи в БАН  световноизвестният учен проф. Никола Касабов, който е гост-професор в Института и участва в проекта.

Учените от института, част от международен консорциум, започват работа по създаването на декодер за мозъчни сигнали, съобщи проф. Касабов. Той изнесе лекция за невроинформатиката, невронните мрежи и неврокомпютрите (ННН) и представи нови разработки и приложения в тази област. Невронните мрежи се прилагат в обработката на данни в почти всички области на науката, каза проф. Касабов. Той  е водещ световен учен в областта на Невронните мрежи (НМ) и неговата лекция беше посветена на настоящото развитие и проблеми на НМ, както и на тяхното бъдеще. Проф. Касабов представи оригинални теории и модели на НМ, разработени от него, които се използват в повече от 50 страни от света. 

Днес се създава международна групa ННН-G3N  и се  планира среща на експерти в тази сфера през следващата година в България. Идеята е да се включат специалисти, програмисти, учени, но и млади хора-ентусиасти, съобщи професорът.

Невроинформатиката се занимава с информационните процеси на нервната система и с тяхното моделиране и изучаване. Невронните мрежи (НМ) са модели за обработка на данни, които в последните години се прилагат в почти всички области на науката и технологиите в света, благодарение на т.н. дълбоки невронни мрежи.  Бурно се развиват импулснитe НМ (ИНМ), още известни като spiking neural networks, които са базата за разработката на свръхмощни невроморфни неврокомпютри. Те включват стотици и милиони изкуствени неврони и консумират хиляди пъти по-малко енергия от сегашните компютри.

По време на лекцията бяха демонстрирани множество приложения на НМ, ИНМ и NeuCube, разработени от екипа на Касабов. Това са ранна диагноза и предсказване на мозъчни и когнитивни заболявания, интерфейси мозък-машина за управление на протези и обекти чрез мозъчни сигнали и други. Част от тези разработки са в програмата на новия проект NEMO-BMI. Наред с управлението на протези, мозъчни сигнали ще се дешифрират и подават за първи път в световната практика към повредени нерви на гръбначния стълб за тяхното възстановяване чрез непрекъснато самообучение. Това е водещ проект в световната наука в тясно сътрудничество на български учени с колеги от Франция, Нидерландия и Швейцария. Българският екип е базиран в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.

Вижте лекцията на: https://www.youtube.com/watch?v=ZOp51P7NBvE

Повече информация за проф. Никола Касабов на: https://academics.aut.ac.nz/nkasabov