Посланици посетиха БЕО „Мусала“ към ИЯИЯЕ – БАН

Представители на дипломатически мисии у нас изкачиха връх Мусала на 27 август 2021 г. и посетиха Базовата екологична обсерватория (БЕО) „Мусала“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ)  БАН. Посещението бе организирано от ИЯИЯЕ – БАН по предложение на г-жа Екатерина Павлова, главен редактор на сп. „Дипломатически спектър“. […]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН представя красотата на ядрената наука и технология във фотоизложба

Красотата на ядрената наука и високите технологии, разкрита в 30 професионални фотографии на Моста на влюбените, ще радва жителите и гостите на град София от 10ти до 23ти август 2021 година. Организатор на фотоизложбата „Слънце на Земята – Нова епоха в ядрените технологии“ е Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН в партньорство с Българското ядрено дружество, със съдействието на Столична община и подкрепата на „Росатом” и Булатом. Изложбата е вдъхновена от постиженията в областта на термоядрения синтез. Снимките отразяват моменти от развитието на международния инженерно – изследователски проект ITER, както и българското участие в него. Голяма част от тях са предоставени от ITER, както и от ИЯИЯЕ- БАН и АЕЦ Козлодуй. Кадрите не само представят развитието на проекта, но и дават един [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.05.2021г. (понеделник) от 10:30 часа дистанционно ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Симулиране на позитронното взаимодействие с дефекти в материали за управляем термоядрен синтез» на Борислав Руменов Колев редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)  Състав на Научното жури: Председател: Проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище ) Членове: Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия ) Проф. дфн Николай Недялков (ИЕ-БАН) ( рецензия ) Доц. дмн Христо Търнев (ТУ, София) ( становище ) Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ-БАН) ( становище )  Материалите по защитата са на разположение [...]

Образованието на специалисти в ядрената област е приоритет в сътрудничеството между ИЯИЯЕ и АЯЕ

В Българската академия на науките се намира най-големият център за научни изследвания и образование в ядрената област в България. Това е Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ), каза проф. Димитър Тонев, заместник-директор на ИЯИЯЕ по време на срещата с представители на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (АЯЕ). Тя се проведе онлайн на 20 януари 2021 г. по повод приемането на България за член на Агенцията. Целта на срещата бе да се определят областите на взаимодействие, методите на работа и начините на сътрудничество и подкрепа между двете организации. В изказването си проф. Тонев подчерта необходимостта от нови кадри, особено след решението на Министерски съвет за изграждане на 7 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Според него, ролята на [...]

Иновации в ядреното гориво бяха представени на престижна международна конференция в Несебър

Нови разработки и подходи към ядрено горивния цикъл бяха представени на Тринадесетата международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР. Събитието, организирано от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, съвместно с Международната агенция за атомна енергия, се проведе от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър и бе осъществено с подкрепата от руската компания ТВЕЛ и АЕЦ Козлодуй ЕАД. […]

Тринадесета международна конференция по ВВЕР ядрено гориво

Тринадесетата международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР WWER Fuel 2019 ще се проведе от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър, България. Конференцията се организира на всеки две години от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките, съвместно с Международната агенция по атомна енергия и се спонсорира от руската компания “ТВЕЛ” и АЕЦ Козлодуй ЕАД. Това е престижен международен форум, където на експертно ниво се обсъждат актуални въпроси и се споделят последните постижения в технологиите за управление на ядреното гориво. Сред основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на WWER FUEL 2019 са поведението на ядреното гориво и експлоатационния опит, усъвършенстване на дизайна и експлоатацията на горивото, моделиране и експериментална [...]

Go to Top