Начало/Tag:Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Споразумение за сътрудничество за предотвратяване на незаконен трафик на ядрени и радиоактивни материали между ИЯИЯЕ-БАН и Департамента по енергетика на САЩ

Американското посолство направи дарение на Института на оборудване за идентифициране на радиоизотопи На 10 март 2022 г. Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките подписа споразумение за предотвратяване на незаконен трафик на ядрени и радиоактивни материали със Службата за разкриване и възпиране на Департамента по енергетика на Съединените американски щати. В споразумението са регламентирани условията за сътрудничеството между двете страни, чиято цел е разкриване и превенция на незаконен трафик на специални ядрени материали и радиоактивни вещества  и борба с ядрената контрабанда. Споразумението за сътрудничество е в съответствие с Меморандума за разбирателство от 2008 г. , подписан между Департамента по енергетика на САЩ и Министерството на вътрешните работи на Република България. Във връзка с подписване на споразумението, на тържествена церемония, бе [...]

Ново изследване на естествената радиоактивност на минерални води с ядрено-физични методи

Фиг. 1 Някои от изследваните минерални извори в Банкя, Сапарева баня и с. Огняново Детайлни изследвания на естествената радиоактивност на широко използвани от населението обществено достъпни минерални извори на територията на Югозападна България са проведени от учени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН (ИЯИЯЕ).  Изследването е във връзка с повишения обществен интерес към качеството на питейните и минерални води в България. Анализирани са проби от находищата на минерални води в областите София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград: „Банкя”, „София-Горна баня”, „София-Княжево”, „София-Център”, „София-Панчарево”, „София-Железница” „Белчински бани” „Трънска банкя”, „Рударци”, „Сапарева баня”, „Кюстендил”, „Баня”, „Огняново” и „Баничан”. Изследваните минерални извори от Югозападна България отговарят на българските норми за питейни води и са подходящи за консумация от населението. Използването им в [...]

Посланици посетиха БЕО „Мусала“ към ИЯИЯЕ – БАН

Представители на дипломатически мисии у нас изкачиха връх Мусала на 27 август 2021 г. и посетиха Базовата екологична обсерватория (БЕО) „Мусала“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ)  БАН. Посещението бе организирано от ИЯИЯЕ – БАН по предложение на г-жа Екатерина Павлова, главен редактор на сп. „Дипломатически спектър“. […]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН представя красотата на ядрената наука и технология във фотоизложба

Красотата на ядрената наука и високите технологии, разкрита в 30 професионални фотографии на Моста на влюбените, ще радва жителите и гостите на град София от 10ти до 23ти август 2021 година. Организатор на фотоизложбата „Слънце на Земята – Нова епоха в ядрените технологии“ е Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН в партньорство с Българското ядрено дружество, със съдействието на Столична община и подкрепата на „Росатом” и Булатом. Изложбата е вдъхновена от постиженията в областта на термоядрения синтез. Снимките отразяват моменти от развитието на международния инженерно – изследователски проект ITER, както и българското участие в него. Голяма част от тях са предоставени от ITER, както и от ИЯИЯЕ- БАН и АЕЦ Козлодуй. Кадрите не само представят развитието на проекта, но и дават един [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.05.2021г. (понеделник) от 10:30 часа дистанционно ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Симулиране на позитронното взаимодействие с дефекти в материали за управляем термоядрен синтез» на Борислав Руменов Колев редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)  Състав на Научното жури: Председател: Проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище ) Членове: Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия ) Проф. дфн Николай Недялков (ИЕ-БАН) ( рецензия ) Доц. дмн Христо Търнев (ТУ, София) ( становище ) Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ-БАН) ( становище )  Материалите по защитата са на разположение [...]

Образованието на специалисти в ядрената област е приоритет в сътрудничеството между ИЯИЯЕ и АЯЕ

В Българската академия на науките се намира най-големият център за научни изследвания и образование в ядрената област в България. Това е Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ), каза проф. Димитър Тонев, заместник-директор на ИЯИЯЕ по време на срещата с представители на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (АЯЕ). Тя се проведе онлайн на 20 януари 2021 г. по повод приемането на България за член на Агенцията. Целта на срещата бе да се определят областите на взаимодействие, методите на работа и начините на сътрудничество и подкрепа между двете организации. В изказването си проф. Тонев подчерта необходимостта от нови кадри, особено след решението на Министерски съвет за изграждане на 7 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Според него, ролята на [...]

Go to Top