Награда “Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за Ерик Димитров

Ерик Димитров от Института по полимери на БАН е носител на наградата „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за 2024 г. Наградата е учредена от акад. Иван Юхновски, а официалната церемония се проведе днес в ХТМУ – София.  Отличието връчи проф. Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България. Тази година се проведе 8-то издание на конкурса. Научните изследвания на Ерик Димитров са посветени на разработването на нови наноструктурирани полимерни носители на лекарствени вещества на основата на сферични нуклеинови киселини от полимер-олигонуклеотидни конюгати, мицелни носители от блокови съполимери и модифицирани ниозоми за системно доставяне на биологично активни вещества. Резултатите са публикувани в пет статии в реномирани международни издания от категория Q1 – Biomacromolecules,  Pharmaceutics  (2 бр.),  Nanoscale Advances и  Nanomatetrials. В периода [...]

Петнадесета научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

Петнадесетата научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Института по полимери на БАН, се проведе на 6 юни. Форумът се провежда всяка година през месец юни, като в него участват докторанти, пост-докторанти, млади учени, практиканти и студенти с интереси в полимерната наука. Събитието е част от дейностите на Института по полимери, свързани с популяризиране на научните постижения на младите изследователи пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Представени бяха 3 доклада и 20 постерни съобщения от  участници от Институт по полимери-БАН, Институт по инженерна химия-БАН, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“-БАН, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“-БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Химикотехнологичен и [...]

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

Четиринадесетата научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Институт по полимери-БАН, се проведе на 1 юни. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и двама млади учени от институти на БАН и от различни университети представиха своите разработки. По време на сесията бяха отличени студент Румена Станчева от ИП-БАН и докторант Деница Николова от Факултета по химия и фармация към СУ-София.  Награди за най-добър постер получиха млад учен Любомира Радева ФФ към МУ-София и докторант Ина Анастасова от ИП-БАН. Линк към постерните съобщения е достъпен на: https://polymer.bas.bg/wp-content/uploads/2023/05/2023-knijka-14-sesia_Mladi-ucheni.pdf https://www.facebook.com/groups/314005873298210/permalink/1003304287701695/

XX Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие

Снимка на Констанс Русева с първа награда за най-добър постерен доклад в 20 Национален симпозиум ПОЛИМЕРИ 2022 От 5 до 8 юли 2022 г. в гр. Велинград се проведе ХХ Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие. Стартирал през далечната 1967 г., форумът се утвърждава като най-значимото събитие в областта на полимерната наука в България за разпространение на научни резултати, обмяна на идеи и развитие на сътрудничества между български и чуждестранни учени. Снимка на Ерик Димитров с първа награда за най-добър постерен доклад в 20 Национален симпозиум ПОЛИМЕРИ 2022 Симпозиумът „Полимери 2022“ е организиран от Института по полимери при БАН, със съдействието на СУ „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичен и металургичен университет - София и Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас [...]

Награди за млади учени от БАН в Научна постерна сесия на ХТМУ

На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления. С откриването на научната сесия бе връчена наградата в Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и Съюза на химиците в България. Носител на отличието е маг. инж. Виктория Иванова от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН (ИОХЦФ), възпитаник на ХТМУ. Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти [...]

Тринадесета научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

На 02.06.2022г. се състоя тринадесетата поред научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Институт по полимери-БАН. По традиция сесията се провежда всяка година през месец юни, като в нея взимат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, практиканти и студенти. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и един млади учени - част от тях са студенти по програмата "Студентски практики - Фаза 2", други от институти на БАН както и от различни университети като СУ-Климент Охридски, ХТМУ-София, Медицински Университет-София и т.н., представиха своите работи в 4 устни и 17 постерни съобщения. Научно жури от трима [...]

Go to Top