Начало/Tag:Институт по физика на твърдото тяло

XXII международна школа по физика на кондензираната материя

Международната школата по физика на кондензираната материя, която се организира от 1980 г. от Института по физика на твърдото тяло, се състоя от 29-ти август до 2-ри септември 2022 г. в  Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ край Варна. Научният форум на тема „Функционални материали и технологии – състояние на проблемите” бе  посветен на 50 годишнината на научната институция организатор. Високото ниво на лекторите и на постерните презентации допринесоха за създаването на творческата атмосфера на събитието, в което участваха над 90 учени от 16 страни на света, и доведоха до раждането на нови идеи, ползотворни дискусии и вероятно на успешни бъдещи сътрудничества между учените в тематичните области: - Нови материали и технологии; - Наноматериали и композити; - Обработка на материалите; - Мека материя; - Сензорика. [...]

21 Международна школа по физика на кондензираната материя

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН е организатор на  21–ата международна школа по физика на кондензираната материя (21st ISCMP). Научният форум на тема „Постижения и перспективи при функционалните материали“ ще се състои от 31 август до 4 септември 2020 г. в  Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“, който се намира в курорта „Св. Св. Константин и Елена”, край Варна. Програмата на Международната школа е организирана в пет тематични панела: Нови материали и технологии; Наноматериали и композити; Обработка на материали; Меки материали; Сензори. Тя включва устни доклади, дискусии, на които ще се обсъждат актуални научни проблеми, представляващи интерес за участниците във форума и две интерактивни постерни сесии. Поканени лектори са двадесет и двама учени от целия свят, които ще представят постигнатите резултати и бъдещи [...]

Нобелов лауреат по физика става “Доктор хонорис кауза” на БАН

Българската академия на науките ще удостои нобеловия лауреат проф. Жерар Муру с почетната титла “Доктор хонорис кауза” на БАН. Официалната церемония ще се състои на 25 февруари от 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Сред церемонията професор Муру ще изнесе академична лекция на тема: „Страстта за екстремна светлина и приложението й в полза нa човечеството“ (на английски език). […]

Публична защита на дисертационен труд на Вани Танкова, ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 5 декември 2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ - БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема: „Лазерно индуцирана плазма за изследване на археологически артефакти“ на Вани Атанасова Танкова, редовен докторант от ИФТТ - БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Валентин Иванов Михайлов, ИФТТ – БАН (становище)  Членове на журито: проф. дфн Кирил Борисов Благоев, ИФТТ – БАН (становище) проф. [...]

2019-11-21T16:28:55+02:00четвъртък, 21 ноември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Технологии и материали в полза на обществото показаха на изложба в БАН

Изложбата „Технологии и материали в полза на обществото“ пред фоайето на зала „Проф. Марин Дринов“, посветена на 150-годишнината от създаването на Българската академия на науките, показва научните постижения на направленията в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ), допринесли за създаването и развитието на микроелектрониката, акустоелектрониката и на нанотехнологиите в България. […]

Технологии и материали в полза на обществото показват на изложба в БАН

Изложба „Технологии и материали в полза на обществото“ на Института по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков” ще се открие на 14 октомври (понеделник) 2019 г. от 16 часа пред фоайето на зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. „15 ноември“ №1). Експозицията включва 18 постера, които показват научните постижения на направленията в института, допринесли за създаването и развитието на микроелектрониката, акустоелектрониката и на нанотехнологиите в България. На тях са представени както експонати от миналото, така и резултати от проведените изследвания през последните  години. Посетителите ще могат да видят електронния калкулатор Елка 42 – първата в света разработка на базата на МОС интегрални схеми, създадени чрез оригинална българска технология и спечелила златен медал на световното изложение в Осака през 1970 г.; техники и методики за получаване, [...]

Go to Top