Начало/Tag:Институт по физика на твърдото тяло

XXII международна школа по физика на кондензираната материя

Международната школата по физика на кондензираната материя, която се организира от 1980 г. от Института по физика на твърдото тяло, се състоя от 29-ти август до 2-ри септември 2022 г. в  Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ край Варна. Научният форум на тема „Функционални материали и технологии – състояние на проблемите” бе  посветен на 50 годишнината на научната институция организатор. Високото ниво на лекторите и на постерните презентации допринесоха за създаването на творческата атмосфера на събитието, в което участваха над 90 учени от 16 страни на света, и доведоха до раждането на нови идеи, ползотворни дискусии и вероятно на успешни бъдещи сътрудничества между учените в тематичните области: - Нови материали и технологии; - Наноматериали и композити; - Обработка на материалите; - Мека материя; - Сензорика. [...]

Публична защита на дисертационен труд на Вани Танкова, ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 5 декември 2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ - БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема: „Лазерно индуцирана плазма за изследване на археологически артефакти“ на Вани Атанасова Танкова, редовен докторант от ИФТТ - БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Валентин Иванов Михайлов, ИФТТ – БАН (становище)  Членове на журито: проф. дфн Кирил Борисов Благоев, ИФТТ – БАН (становище) проф. [...]

2019-11-21T16:28:55+02:00четвъртък, 21 ноември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Технологии и материали в полза на обществото показаха на изложба в БАН

Изложбата „Технологии и материали в полза на обществото“ пред фоайето на зала „Проф. Марин Дринов“, посветена на 150-годишнината от създаването на Българската академия на науките, показва научните постижения на направленията в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ), допринесли за създаването и развитието на микроелектрониката, акустоелектрониката и на нанотехнологиите в България. […]

Доцент Боян Торосов – победител в конкурса за високи научни постижения в ИФТТ

Церемония по награждаване на победителя в „Конкурса за високи научни постижения в ИФТТ 2017-2018“ се състоя в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) на 23 май. Тя бе открита от директора на института проф. Хассан Шамати. Наградата получи доцент Боян Торосов за изследванията му върху контрола на състоянието на квантови обекти (атоми, молекули, йони, фотони и др.) посредством външни полета чрез намиране на подходящи композитни импулси. […]

Институтът по физика на твърдото тяло – домакин на форума MultiscaleSolar

Заключителна пленарна среща по проект MultiscaleSolar на Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите – COST се състоя в Института по физика на твърдото тяло на Българска академия на науките (ИФТТ – БАН) от 10 до 12 април 2019 г. Тя бе организирана от българските членове на научната мрежа - учени от Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН и Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Форумът, посветен на 150-годишнината от създаването на БАН, откри директорът на ИФТТ проф. Хассан Шамати и зам.-деканът на Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Евгения Вълчева, които представиха ръководените от тях научни институции. По време на заключителната пленарна среща 54 учени от 19 европейски държави участваха в обсъждането на [...]

Открито заседание на научно жури в ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ - БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема: „Развитие на флексоелектрооптична виско-еластична спектроскопия за изследване на нематични течнокристални слоеве и капки“ на Лидия Тодорова Попова, докторант на самостоятелна подготовка от ИФТТ - БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Йордан Георгиев Маринов,  ИФТТ – БАН (становище)   Членове на журито: проф. дфн Вера Господинова Маринова, ИОМТ - БАН (рецензия) доц. д-р [...]

Go to Top