Международната школата по физика на кондензираната материя, която се организира от 1980 г. от Института по физика на твърдото тяло, се състоя от 29-ти август до 2-ри септември 2022 г. в  Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ край Варна. Научният форум на тема „Функционални материали и технологии – състояние на проблемите” бе  посветен на 50 годишнината на научната институция организатор.

Високото ниво на лекторите и на постерните презентации допринесоха за създаването на творческата атмосфера на събитието, в което участваха над 90 учени от 16 страни на света, и доведоха до раждането на нови идеи, ползотворни дискусии и вероятно на успешни бъдещи сътрудничества между учените в тематичните области:

– Нови материали и технологии;

– Наноматериали и композити;

– Обработка на материалите;

– Мека материя;

– Сензорика.

Тази година спонсор на Международната школа по физик на кондензираната материя бе списанието ACS Omega на Американското химическо дружество, което осигури наградите за определените от авторитетно научно жури 5  най-добри постера на млади учени и се ангажира с  публикуването на пленарните доклади.  По традиция до останалите презентации, след стриктно рефериране, ще бъде осигурен свободен достъп в Journal of Physics Conference Series на издателство IOP. Това ще позволи широкото разпространение на докладваните научноизследователски постижения и издигането на престижа на Международната школа по физика на твърдото тяло.