Начало/Tag:ИФРГ

Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

Третата международна конференция на научната мрежа EPI-CATCH „Еpigenetic mechanisms of crop adaptation to climate change - CA19125“ (Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени), финансирана от Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии (COST), се провежда 30 май до 1 юни в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.  Директорът на Института по физиология на растенията и генетика проф. Валя Василева откри форума. Основната цел на EPI-CATCH мрежата е създаването на общоевропейска рамка за обмен на знания и умения в областта на растителната епигенетика. Тази сравнително нова научна област е посветена на изучаването на унаследяемите изменения в активността на гените, предизвикани от биохимични модификации на ДНК молекулата и свързаните с нея хистонови белтъци, без да [...]

2023-05-30T14:52:47+03:00вторник, 30 май 2023 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Биомаса от микроводорасли проучват в Института по физиология на растенията и генетика на БАН

Нови подходи в получаването и изследването на биомаса от микроводорасли прилагат учените от лаборатория “Експериментална алгология“ към Института по физиология на растенията и генетика – БАН, който е сред водещите изследователски звена в България. Екипът от специалисти се занимава с изучаване на процеси от физиологията, биохимията и биотехнологиите с микроводорасли. Микроводораслите са едноклетъчни фотосинтезиращи организми с разнообразни форми и размери от 10 до 150 микрона. Те са началните производители на биомаса, която служи за храна на по-висшите организми. Микроводорасловата биомаса има висока биологична стойност. Наличието на над 100 различни вида каротеноиди, полиненаситени мастни киселини (омега-3, омега-6), белтъци, витамини и минерали, токоферол, коензим-Q, както и всички незаменими аминокиселини, я правят здравословна хранителна добавка. Предвид сравнително бързия им растеж и относително високо съдържание на ценни вещества, микроводораслите [...]

2021-10-11T11:23:17+03:00неделя, 10 октомври 2021 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в ИФРГ при БАН

Институтът по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че  на 30.09.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Института при спазване на всички противоепидемични мерки съгласно Заповед на Министъра на Здравеопазването ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  „Гъбни патогени от род Colletotrichum, причинители на антракноза и кореново гниене по зеленчукови култури от семейство Solanaceae в България“ на ас. Зорница Богданова Стоянова, докторант на самостоятелна подготовка в ИФРГ при БАН. Професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност „Генетика“, шифър 01.06.06. Научни консултанти: доц. д-р Росица Родева и гл. ас. д-р Василиса Манова Членове на Научното жури: Проф. д-р Светлана Мишева – ИФРГ [...]

Мултидисциплинарен екип от БАН прилага иновативни маркерни технологии в изследванията на растителното биоразнообразие

ДНК баркодирането е маркерен подход, при който къса нуклеотидна последователност от генома служи като маркер за таксономичното идентифициране на организмите без значение от пол, стадий на развитие и цялост. По аналогия с черно-белия щрих на баркодовете на хранителните продукти в магазините, който дава информация за името, цената и производителя, така и всеки индивид в природата има своя уникална ДНК последователност, позволяваща на учените да определят принадлежността му към определено семейство, род или вид. ДНК баркодирането намира приложение както за класифицирането на видове и изучаване на тяхната екологичната динамика, така и за еволюционни изследвания, качествен контрол на състава на храните и др. Международен екип от учени на Българската академия на науките и Университета в Хелзинки въвеждат тези иновативни технологии за изследване на растителното разнообразие в България, [...]

2021-09-09T14:48:06+03:00четвъртък, 9 септември 2021 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология, Общи новини|Етикети: |
Go to Top