Нови подходи в получаването и изследването на биомаса от микроводорасли прилагат учените от лаборатория “Експериментална алгология“ към Института по физиология на растенията и генетика – БАН, който е сред водещите изследователски звена в България. Екипът от специалисти се занимава с изучаване на процеси от физиологията, биохимията и биотехнологиите с микроводорасли.

Микроводораслите са едноклетъчни фотосинтезиращи организми с разнообразни форми и размери от 10 до 150 микрона. Те са началните производители на биомаса, която служи за храна на по-висшите организми. Микроводорасловата биомаса има висока биологична стойност. Наличието на над 100 различни вида каротеноиди, полиненаситени мастни киселини (омега-3, омега-6), белтъци, витамини и минерали, токоферол, коензим-Q, както и всички незаменими аминокиселини, я правят здравословна хранителна добавка.

Предвид сравнително бързия им растеж и относително високо съдържание на ценни вещества, микроводораслите се прилагат както в хранителната и фармацевтичната промишленост, така и в медицината.

Извършваните в лаборатория „Експериментална алгология“ фундаментални изследвания са основа за създаване и непрекъснато усъвършенстване на биотехнологични разработки, които след това се използват при проектирането и разработването на ферми за промишлено отглеждане на микроводорасли. Такъв тип съдействие често се търси от заинтересовани страни от бизнес сектора в България.

Лабораторията разполага с колекция от работни щамове, която се обогатява непрекъснато чрез изолиране на нови микроводораслови видове от природата, както и в резултат от сътрудничеството си с други алгологически звена от Европа. Изследователите разполагат с апаратура за интензивно лабораторно отглеждане на микроводорасли, която осигурява точна информация за параметри като оптимални и летални температури, оптимални нива на светлинна интензивност и солева концентрация, скорост на растеж, среднодневен добив и натрупване на биомаса. Извършват се още микроскопски, биохимични и химични анализи на микроводорасловата биомаса.