Начало/Tag:Национален природонаучен музей – БАН

Изложба “ВижНевижданото: Зората на човечеството”

На 20.09.2022 от 18:00 ч. в Националния природонаучен музей на БАН бе открита изложбата “#ВижНевижданото: Зората на човечеството” с автор на научната концепция - проф. Николай Спасов. Експозицията е втората от серията временни изложби, представящи непоказвани досега образци от научните колекции на НПМ-БАН. Тя е свързана с палеоантропологичните открития, направени в страната ни и на Балканите през последните 15 години - находки, които променят представите ни за първите стъпки на човечеството – както тези на предчовеците, стоящи в началото на човешката еволюционна линия, така и на първите съвременни хора, населили Европа. Изложбата бе открита от министъра на културата проф. Велислав Минеков, от директора на музея проф. Павел Стоев и от доц. Ина Анева - научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ на БАН. Проф. [...]

Два от институтите на БАН започват дигитализиране на научните си колекции в съвместен проект

С онлайн среща на екипа започна изпълнението на първия етап от проекта „Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo–BG)“. Изпълнители на проекта са Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Националният природонаучен музей (НПМ-БАН), обединени в консорциума „Надграждане на разпределена научна инфраструктура: Разпределена система от научни колекции–България (DiSSCo–BG)“. Консорциумът е българското звено в общоевропейската разпределена научноизследователска инфраструктура DiSSCo, призната за изследователска инфраструктура с европейско значение и включена в Пътната карта на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ESFRI) през 2018 г. Проектът се реализира и като част от Националната пътна карта за научни инфраструктури за периода 2020-2027. Основната цел на учените от БАН е надграждане на технологичния, дигиталния и човешкия капацитет и дигитализирането на най-големите колекции за биологично и геологично разнообразие в България, [...]

Изложба “БОЯН – СЛЕДИ В НАУКАТА” в Националния природонаучен музей-БАН

От 9 юли 2020 г. във фоайето на музея е представена изложбата “БОЯН – СЛЕДИ В НАУКАТА”, посветена на научните постижения на зоолога Боян Петров. По време на събитието ще бъдат показани за първи път два видеоклипа, които Боян е заснел на Шиша Пангма на 28 април 2018 г.. Това са едни от последните кадри на известния наш алпинист, преди да започне фаталното си изкачване на върха, в които разказва за зоологичните си изследвания при височинните експедиции. Боян Петров е сред малкото зоолози в света, успял да събере колекции от границата на разпространение на живота на височини над 6000 метра, което го нарежда сред най-добрите български полеви изследователи. Обогатил е колекциите на Националния природонаучен музей-БАН с десетки екземпляри от животински видове, някои от тях нови [...]

Уникален череп на махайродус, описан от френски и български учени, с принос в изучаването на емблематичната котка

Детайлното описание  е публикувано на 16 април 2020 от проф. Дени Жераадс (Denis Geraads) от Националния музей по естествена история в Париж и проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН в известното палеонтологическо списание Geodiversitas. http://sciencepress.mnhn.fr/en/periodiques/geodiversitas/42/9 Черепът, по който е направено описанието, е един от най-добре запазените в света. Открит е през 80-те години на 20 век от учителя Димитър Ковачев при разкопки в палеонтологическото находище край с. Хаджидимово, заедно с негови ученици от гимназията в Асеновград. Днес уникалният череп се съхранява в Палеонтологичния музей „Димитър Ковачев“ в Асеновград, филиал на Националния природонаучен музей при БАН. http://www.nmnhs.com/palaeontological-museum-in-asenovgrad-bg.html  Махайродусът (Machairodus) е между най-известните изкопаеми животни, впечатляващ с огромните си горни кучешки зъби, заради които често бива наричан саблезъб тигър. Учените още спорят, включително и [...]

Oткрито заседание на Научно жури за защита на дисертационен труд в НАЦИОНАЛНИЯ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 10.10.2019 г. от 14.00  ч. в заседателната зала на Националния природонаучен музей, бул. „Цар Освободител”  № 1, София ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:   Зоогеография на Arachnida на ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.3. Биологически науки Научна специалност: Зоология Председател на Научното жури: проф. дбн Златозар Боев Членове на Научното жури: акад. проф. дбн Васил Големански – рецензент проф. д-р Любомир Пенев проф. д-р Павел Стоев – рецензент проф. д-р Здравко Хубенов доц. д-р Христо Делчев – рецензент доц. д-р Стоян Лазаров Материалите по защитата са публикувани на интернет [...]

Националният природонаучен музей гостува на RATIO с дискусия на тема „Праисторически свят“

Палеонтолозите от Националния природонаучен музей на БАН ще представят научно-популярна дискусия, посветена на най-новите им изследвания.  Екипът на RATIO ще бъде домакин на събитието, което ще се проведе на 23 юли 2019 от 20.00 ч. в кино "Кабана". След поредица експедиции у нас палеонтолозите от Националния природонаучен музей при БАН събраха достатъчно материал, който убедително доказва, че на днешната територия на страната ни е имало островна суша, обитавана от динозаври. Учените от НПМ – БАН ви канят на пътешествие из дълбините на времето и науката, за да ви разкажат за последните си палеонтологични находки и теориите свързани с най-ранните предци на човешкия род, кои са древните животни обитавали нашите земи, как са изглеждали, къде са живели и защо са изчезвали. По време на това пътешествие [...]

Go to Top