Управителният съвет на БАН одобри проекти по Националната научна програма “Млади учени и постдокторанти”
12.03.2020
БАН сформира работна група за коронавируса
11.03.2020
БАН представи иновации за борба с коронавируса на Министерски съвет
10.03.2020
Събитието на БАН и ИАНМСП „Наука за бизнес“ се отлага за неопределена дата
09.03.2020
Проф. Жерар Муру: Mощността на екстремно-светлинния лазер е 1000 пъти по-голяма от мощността на Световната енергийна мрежа
25.02.2020

Националният природонаучен музей с пилотно изследване на рибното разнообразие на Антарктида

понеделник, 23 март 2020 |Коментарите са изключени за Националният природонаучен музей с пилотно изследване на рибното разнообразие на Антарктида

Всички новини

БАН преустановява от 10 март всички масови събития за неопределен период. Мярката важи за централната сграда на Академията и всички научни звена. Със заповед на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, директорите на институти и други самостоятелни звена са уведомени за мерките, които трябва да предприемат във връзка с разпространението на COVID-19.

Дарителска кампания
„150 години Българска академия на науките“

BIC/IBAN: BNBGBGSD /
BG90 BNBG 9661 3100 1321 01
Адрес: ул. „15-ти ноември“ 1, 1040 София
Булстат: 000662018

Актуално

Документи

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.

Изложби и филми

нд 29

Обяви и конкурси

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“

петък, 6 март 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

четвъртък, 5 март 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

вторник, 3 март 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

понеделник, 2 март 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в Ученическа научна сесия’2020

понеделник, 24 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в Ученическа научна сесия’2020

Всички обяви и конкурси

Международни новини

ALLEA представя препоръки за устойчиво споделяне на данни в областта на хуманитарните науки

сряда, 4 март 2020 |Коментарите са изключени за ALLEA представя препоръки за устойчиво споделяне на данни в областта на хуманитарните науки

Академии предупреждават за нерегламентираното използване на традиционната китайска медицина

сряда, 20 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Академии предупреждават за нерегламентираното използване на традиционната китайска медицина

Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева участва в срещата на Съвета на EASAC

понеделник, 18 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева участва в срещата на Съвета на EASAC

Всички международни новини

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.