Loading...
Българска академия на науките 2018-06-21T19:17:54+00:00
Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ - БАН
19.06.2018
Демонстрации на водородни технологии за Деня на детето пред БАН
01.06.2018
БАН отбеляза Деня на българската просвета и култура с тържествено събрание
23.05.2018
МОН отличи шест учени от БАН със значими постижения с наградите „ПИТАГОР“
18.05.2018
Раннонеолитното селище Слатина в София представено в изложба
18.05.2018

Българската академия на науките представи научната дейност на Боян Петров

петък, 22 юни 2018|Коментарите са изключени за Българската академия на науките представи научната дейност на Боян Петров

Учени от Института за изследване на изкуствата с участие в българска изложба в Москва

петък, 22 юни 2018|Коментарите са изключени за Учени от Института за изследване на изкуствата с участие в българска изложба в Москва

Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

петък, 22 юни 2018|Коментарите са изключени за Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ – БАН

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ – БАН

БАН и МАНУ: Платформа за подпомагане на изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за БАН и МАНУ: Платформа за подпомагане на изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

Кампания „БАН представя своите институти“: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за Кампания „БАН представя своите институти“: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“

Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по електроника

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по електроника

100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани в БАН

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за 100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани в БАН

Скафандърът и костюмът на втория български космонавт са част от изложба в БАН

понеделник, 18 юни 2018|Коментарите са изключени за Скафандърът и костюмът на втория български космонавт са част от изложба в БАН

Всички новини от БАН

Обяви и конкурси

Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

петък, 22 юни 2018|Коментарите са изключени за Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

Допуснати кандидати в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

понеделник, 18 юни 2018|Коментарите са изключени за Допуснати кандидати в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Научно сътрудничество между БАН и Националната академия на науките на Беларус (НАНБ) за периода 2019 – 2021г.

четвъртък, 14 юни 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Националната академия на науките на Беларус (НАНБ) за периода 2019 – 2021г.

Българската академия на науките отдава под наем

сряда, 30 май 2018|Коментарите са изключени за Българската академия на науките отдава под наем

Научно сътрудничество между БАН и Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) за периода 2019 – 2021г.

петък, 25 май 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) за периода 2019 – 2021г.

Българска академия на науките обявява конкурс за Директор на самостоятелно общоакадемично помощно звено „Почивно дело“ в БАН

петък, 18 май 2018|Коментарите са изключени за Българска академия на науките обявява конкурс за Директор на самостоятелно общоакадемично помощно звено „Почивно дело“ в БАН

Предстоящи събития

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

БАН е основният научен център в България. В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и  технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

42 научни института и 8 специализирани звена

48% от научната продукция в България

Приходите от сключени договори за научно-изследователски проекти формират 45% от приходната част на бюджета на Академията

Научната дейност в БАН, в детайли

Бизнес

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации, която позволява ефективното използване на този потенциал и за развитието на иновативни продукти и услуги.

Оперативна дейност

Звена в БАН изпълняват оперативна дейност по обслужване на някои от критичните за функционирането на държавата системи, свързани с благосъстоянието на българското общество. Резултатите от работата на тези системи се потребяват пряко от хората и бизнеса.

Експертна дейност

Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Партньор на бизнеса

Академията е желан партньор на бизнеса в съвместни проекти, свързани със създаване и внедряване на иновации. БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Оперативна, експертна дейност и иновации

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Обучение на докторанти

Всички институти и лаборатории в състава на БАН са акредитирани за обучение на докторанти. Академията предоставя уникална възможност за обучение фокусирано към подготовката на изследователи, без изискване за преподавателска дейност. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Образователни инициативи

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни. БАН участва като партньор съвместно с български и чуждестранни висши учебни заведения в създаването на програми и провеждането на обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“.

Международни програми

Българска академия на науките е активен участник в международни програми насочени към младежта в науката. БАН притежава университетска „Харта Еразъм“, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата на ЕС Erasmus +.

245 програми за обучение на докторанти, 9.34 усреднена оценка от НАОА на програмите

522-ма докторанти в звената на БАН

Десетки инициативи насочени към подобравянето на средното образование в България

БАН в образованието, в детайли

Ние сме тук:

42 института и академични специализирани звена

7 специализирани звена и 4 музея с постоянна експозиция

17 регионални академични центъра

Контакт с нас