Loading...
Българска академия на науките2018-06-25T12:52:34+00:00
Институтът за изследване на изкуствата публикува нова монография с национално значение
16.08.2018
БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на изтъкнатия японски учен проф. Шиня Яманака
14.08.2018
Световни учени в областта на компютърните методи и технологиите във физиката на високите енергии и ядрената физика заседават в София
09.07.2018
Иновации в областта на електрохимичните източници на ток представи ИЕЕС – БАН
26.06.2018
Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ - БАН
19.06.2018

Институтът за изследване на изкуствата публикува нова монография с национално значение

четвъртък, 16 август 2018|Коментарите са изключени за Институтът за изследване на изкуствата публикува нова монография с национално значение

БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на изтъкнатия японски учен проф. Шиня Яманака

вторник, 14 август 2018|Коментарите са изключени за БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на изтъкнатия японски учен проф. Шиня Яманака

ПОЗИЦИЯ на Ръководството на Българската академия на науките и на Ръководството на Общото събрание на БАН по повод на разпространяваните неверни твърдения на директора на НИМХ-БАН, свързани с развитието на науката в България

петък, 10 август 2018|Коментарите са изключени за ПОЗИЦИЯ на Ръководството на Българската академия на науките и на Ръководството на Общото събрание на БАН по повод на разпространяваните неверни твърдения на директора на НИМХ-БАН, свързани с развитието на науката в България

Научни колекции на БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

сряда, 8 август 2018|Коментарите са изключени за Научни колекции на БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

Атласът на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз вече е свободно достъпен онлайн

сряда, 1 август 2018|Коментарите са изключени за Атласът на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз вече е свободно достъпен онлайн

Вицеадмирал Пламен Манушев посети научно-изследователския кораб „Академик“

вторник, 31 юли 2018|Коментарите са изключени за Вицеадмирал Пламен Манушев посети научно-изследователския кораб „Академик“

Всички новини от БАН

Обяви и конкурси

Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска – Кюри

петък, 29 юни 2018|Коментарите са изключени за Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска – Кюри

Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

петък, 22 юни 2018|Коментарите са изключени за Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

Научно сътрудничество между БАН и Националната академия на науките на Беларус (НАНБ) за периода 2019 – 2021г.

четвъртък, 14 юни 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Националната академия на науките на Беларус (НАНБ) за периода 2019 – 2021г.

Предстоящи събития

нд 19

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

БАН е основният научен център в България. В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и  технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

42 научни института и 8 специализирани звена

48% от научната продукция в България

Приходите от сключени договори за научно-изследователски проекти формират 45% от приходната част на бюджета на Академията

Научната дейност в БАН, в детайли

Бизнес

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации, която позволява ефективното използване на този потенциал и за развитието на иновативни продукти и услуги.

Оперативна дейност

Звена в БАН изпълняват оперативна дейност по обслужване на някои от критичните за функционирането на държавата системи, свързани с благосъстоянието на българското общество. Резултатите от работата на тези системи се потребяват пряко от хората и бизнеса.

Експертна дейност

Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Партньор на бизнеса

Академията е желан партньор на бизнеса в съвместни проекти, свързани със създаване и внедряване на иновации. БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Оперативна, експертна дейност и иновации

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Обучение на докторанти

Всички институти и лаборатории в състава на БАН са акредитирани за обучение на докторанти. Академията предоставя уникална възможност за обучение фокусирано към подготовката на изследователи, без изискване за преподавателска дейност. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Образователни инициативи

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни. БАН участва като партньор съвместно с български и чуждестранни висши учебни заведения в създаването на програми и провеждането на обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“.

Международни програми

Българска академия на науките е активен участник в международни програми насочени към младежта в науката. БАН притежава университетска „Харта Еразъм“, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата на ЕС Erasmus +.

245 програми за обучение на докторанти, 9.34 усреднена оценка от НАОА на програмите

522-ма докторанти в звената на БАН

Десетки инициативи насочени към подобравянето на средното образование в България

БАН в образованието, в детайли

Ние сме тук:

42 института и академични специализирани звена

7 специализирани звена и 4 музея с постоянна експозиция

17 регионални академични центъра

Контакт с нас