Учени от Института по обща и неорганична химия с научна публикация в едно от най-престижните списания в областта на химията
17.12.2020
Националната астрономическа обсерватория Рожен ще има нов роботизиран телескоп
07.12.2020
Председателят на БАН e избран за заместник-председател на EASAC
02.12.2020
Втори мандат за акад. Юлиан Ревалски като председател на БАН
30.11.2020
Становище на Общото събрание на БАН
11.11.2020

Учени от БАН и СУ “Св. Климент Охридски” отбелязват заедно Третия световен ден на логиката

вторник, 12 януари 2021 |Коментарите са изключени за Учени от БАН и СУ “Св. Климент Охридски” отбелязват заедно Третия световен ден на логиката

Становище на БАН относно предстоящата ваксинационна кампания срещу COVID-19

понеделник, 21 декември 2020 |Коментарите са изключени за Становище на БАН относно предстоящата ваксинационна кампания срещу COVID-19

Учени от Института по обща и неорганична химия с научна публикация в едно от най-престижните списания в областта на химията

четвъртък, 17 декември 2020 |Коментарите са изключени за Учени от Института по обща и неорганична химия с научна публикация в едно от най-престижните списания в областта на химията

Load More Posts

COVID-19

Становище на БАН относно предстоящата ваксинационна кампания срещу COVID-19

понеделник, 21 декември 2020 |Коментарите са изключени за Становище на БАН относно предстоящата ваксинационна кампания срещу COVID-19

Становище на Отделението за медицински науки на САЧК на БАН относно пандемията от COVID-19 у нас

сряда, 28 октомври 2020 |Коментарите са изключени за Становище на Отделението за медицински науки на САЧК на БАН относно пандемията от COVID-19 у нас

Робот за дезинфекция на помещения изобретиха учени от Института по роботика на БАН

вторник, 30 юни 2020 |Коментарите са изключени за Робот за дезинфекция на помещения изобретиха учени от Института по роботика на БАН

Load More Posts

Актуално


Министерство на образованието и науката

Обяви и конкурси

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса

четвъртък, 14 януари 2021 |Коментарите са изключени за Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

сряда, 13 януари 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Защита на дисертационен труд на Галина Бобева, Институт по математика и информатика

петък, 8 януари 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Галина Бобева, Институт по математика и информатика

Защита на дисертационен труд на ДАФИНА ПЕТКОВА, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

сряда, 6 януари 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ДАФИНА ПЕТКОВА, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

сряда, 6 януари 2021 |Коментарите са изключени за Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Емилия Бояджиева-Пеева

вторник, 29 декември 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Емилия Бояджиева-Пеева

Load More Posts

Международни новини

Ново проучване на Европейското патентно ведомство за предпочитаните инструменти за комерсиализация на изобретения

четвъртък, 10 декември 2020 |Коментарите са изключени за Ново проучване на Европейското патентно ведомство за предпочитаните инструменти за комерсиализация на изобретения

Load More Posts

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.