Начало/tbranzov

About tbranzov

This author has not yet filled in any details.
So far tbranzov has created 31 blog entries.

Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

На 12 януари 2018 се проведе кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“, организирана в рамките на проект на Института за изследване на изкуствата – БАН „Българският ХХ век в изкуствата и културата“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова. Дискусиите обхванаха проблематика, свързана най-вече с възможните пресечни точки и взаимодействия между различните изкуства. Полемиките по време на кръглата маса задълбочиха идеите по въпроси, свързани с възгледите относно категориите на културната история, спецификата на процесите в контекста на модерността, периодизацията, местата на паметта като инструмент в историческото изкуствознание, тезата за упадъка на „големите разкази“, нарастващата роля на крос-културните явления в съвременната културна ситуация, рисковете в тълкуванията на противоречивото идеологическо наследство на недалечното социалистическо минало, проблемите [...]

Процедура за избор на директор на Института за държавата и правото

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за държавата и правото. За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено. […]

2018-01-24T12:20:07+02:00четвъртък, 4 януари 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|Етикети: |

Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в ИЕФЕМ – БАН по научна специалност Етнография – младежките субкултури

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и научното жури съобщават, че на 12.01.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в стая 210, секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ на ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска” 6А, ще се проведе заключителното заседание на научното жури за присъждане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Етнография, област на изследване на младежките субкултури, с единствен кандидат гл. ас. д-р Вихра Йосифова Барова. Научното жури е в състав: доц. д-р Иванка Петрова (ИЕФЕМ – БАН), председател на журито и членове: проф. д.ф.н. Радост Иванова проф. д-р Валентина Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски) проф. д.с.н. Валентина Златанова (ИИОЗ – БАН) проф. д-р Илона Томова (ИИНЧ - БАН) проф. д.ф.н. Анатол Анчев доц. д-р Николай Вуков Материалите по конкурса [...]

2018-01-04T11:47:44+02:00четвъртък, 4 януари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Яна Алексиева от Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 18 януари 2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Лоренцови повърхнини в четиримерното псевдо-евклидово пространство с неутрална метрика” на ЯНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА – Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Геометрия и топология“. Научен консултант: доц. д-р Величка Милушева Председател на Научното жури: чл.-кор. Олег Мушкаров Членове на Научното жури: Проф. дмн Манчо Манев Проф. д-р Огнян Касабов – рецензент Доц. д-р Иван Минчев – рецензент [...]

2018-01-04T11:41:00+02:00четвъртък, 4 януари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: , |

Публична лекция за космическата мисия Розета и науката за кометите

Публична лекция на тема „Какво научихме от Розета за формирането на кометите?“ ще се състои на 20 юни 2017 г., от 18:00 часа, в парк-хотел „Москва“. Лекцията е част от организираната от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) кометна конференция (http://www.astro.bas.bg/comets2017/) и финансирана от Европланет (http://www.europlanet-2020-ri.eu/ ) и Института за космическа астрофизика и планетология към Националния институт по астрофизика, Италия (www.inaf.it/). Лекцията ще бъде посветена на въпросите „Защо изследваме кометите?“, „Мисията Розета - първата космическа станция, която орбитира около комета, следва я по нейния път в Слънчевата система и осъществи кацане на повърността ѝ“, „Разбираме ли днес, след Розета, по-добре как се формират кометните ядра?“. Лекцията ще изнесе Ставро Ивановски от Института за космическа астрофизика и планетология към Националния институт по [...]

2017-06-26T17:23:11+03:00понеделник, 26 юни 2017 |Категории: Астрономия, космически изследвания и технологии|Етикети: , |

80 години от откритието на акад. Георги Наджаков на фотоелектретите

Институтът по физика на твърдото тяло – БАН ще отбележи на 22 юни 2017 г. 80-годишнината от откритието на акад. Георги Наджаков на фотоелектретите. За посещение ще бъде отворен кабинетът на откривателя, който е патрон на Института. Академик Наджаков е един от най-влиятелните учени в европейската и световна физика. С откриването на фотолектретното състояние на веществото, вписано под №1 в Държавния регистър на откритията, той допринася за международното признаване и издигане на престижа на българската наука. Интересът към откритието на Георги Наджаков нараства след приключването на Втората световна война. То става основа за развитието на копирната индустрия, която съвременния човек използва всеки ден. Намира приложение и в областта на безвакуумната телевизионна техника, при запаметяващите устройства, в рентгеновата дозиметрия и спътниковите снимки. През 2014 г. Европейското [...]

2017-06-26T17:17:53+03:00понеделник, 26 юни 2017 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: , |
Go to Top