Project Description

Кирило-методиевски студии

Кирило-методиевски студии e специализирано издание за монографии, студии, статии в същото изследователско поле. Излиза от 1984 г. и до момента са издадени 25 тома.

Подобни издания:

ISSN: ХХХХ
Многоезично издание.

Адрес на редакцията:
1000 София, ул. „Московска“ 13
За кореспонденция: 1000 София, п.к. 432

Излиза непериодично.

Издание на:
Кирило-Методиевски научен център

Уебсайт:
http://www.kmnc.bg/?info=90

Ел. поща:
ХХХХ