ZAS – Zinc Air Secondary innovative nanotech based batteries for efficient energy storage

Проектът ZAS – Zinc Air Secondary innovative nanotech based batteries for efficient energy storage цели създаване на презареждаеми цинк-въздух батерии за стационарни режими на работа, като задачата от първостепенна важност е изработката на стабилен и ефективно работещ обратим кислороден електрод.

Цинк-въздух батериите, които са икономически ефективни и имат висока енергийна плътност са едно от алтернативните, екологично чисти устройства за съхранение на енергия, на които се разчита за решаване на проблемите свързани с нарастващите нужди от резервна енергия. В презареждаемите цинк-въздух батерии от решаващо значение е ефективността на работата на въздушния електрод, което може да се постигне с оптимизиране на състава на неговия катализатор.

Още проекти:

Период: 2015-2018

Цел:
Създаване на презареждаеми цинк-въздух батерии за стационарни режими на работа.

Финансиране:
Horizon 2020

Участник от страна на БАН:
Институт по електрохимия и енергийни системи

Уебсайт:
http://cordis.europa.eu/project/rcn/196846_en.html

Ел. поща за контакт:
k.petrov@iees.bas.bg

Лице за контакт:
Константин Петров, ръководител на проекта