“Разкопки и проучвания”

 

Издание на НАИМ-БАН с монографичен характер, излиза 2 пъти годишно. Започва да излиза като сборници със статии, издание на Народния археологически музей в София през 1948 г., като до 1950 г. излизат четири тома. Възстановява се през 1975 г., когато излиза т. 5 и се променя характерът на изданието. С малки прекъсвания продължава и до 2004 г. са издадени общо 32 тома.

Изданието е във формат 600/840/8. Излиза в тираж 350 броя. Печатните коли се движат между 16-42. Илюстрациите са черно-бели. Корицата е 1+4.

Подобни издания:

ISSN:
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Национален археологически институт с музей,
ул. “Съборна” 2, София 1000

Годишно излизат от печат 2 книжки.