Художествени взаимодействия между българи и румънци

 

Изследване на връзките и взаимодействията между културите на двата народа, които ще бъдат публикувани в двуезичен сборник; провеждане на международна научна конференция и семинари

Още проекти:

Период:

Цел:
Изследване на връзките и взаимодействията между културите на двата народа,

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на изкуствата

Уебсайт:
http://artstudies.bg/?page_id=48

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: