EDU-LAB: Възможности за младите хора

Дунавската харта за млади таланти. Изходната точка за развитието и изграждането на една нова нагласа е повишаването на капацитета.  EDU-LAB обединява партньори от сектора на висшето образование, бизнеса, националните публични власти и създателите на политики. Този съвместен процес на обучение ще включи и представители на  гражданското общество.

Повече от 20 партньори от 10 страни ще си сътрудничат в продължение на две години  половина  с цел устойчиво да обвържат образованието с професионалната заетост.

Още проекти:

Период: 01.01.2017 г. - 30.06.2019 г.

Цел:
Повишаване на професионалните възможности на младите хора в дунавския регион.

Съфинансиране:
Европейския съюз (ЕФРР и ИПП)

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на обществата и знанието

Уебсайт:
http://www.interreg-danube.eu/

Ел. поща за контакт:  rumiana.jeleva@yahoo.com  albena_nakova.manolova@abv.bg

Лице за контакт:  доц. Румяна Желева; доц. Албена Накова