Роля на нуклеотидил циклазния токсин ExoY в инфекциите с Pseudomonas aeruginosa

Проектът PTR-43-16 Роля на нуклеотидил циклазния токсин ExoY в инфекциите с Pseudomonas aeruginosa е финасиран по програма на международна мрежа на институтите Пастьор.

Цел на проекта е да се изследва ролята на ExoY в инфекциите с P. aeruginosa (РА) и да се установи дали токсинът е потенциална мишена за терапия на остри и хронични инфекции. Ще бъде анализирано наличето на ExoY в щамове РА от референтна колекция. Чрез комплексна методология ще се оцени ефекта на ExoY в инвазирани клетки. Екипът на доц. Стоицова е ангажиран с изследването на промените в цитоскелета и междуклетъчните контакти при взаимодействие на гостоприемниковите клетки с РА.

Още проекти:

Период:

Цел:
Да се изследва ролята на ExoY в инфекциите с P. aeruginosa (РА) и да се установи дали токсинът е потенциална мишена за терапия на остри и хронични инфекции

Финансиране:
По програма на международна мрежа на институтите Пастьор

Участник от страна на БАН:
Институт по микробиология

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
stoitsova_microbiobas@yahoo.com

Лице за контакт:
Ст. Стоицова, координатор на проекта