Горещи звезди и звезден вятър

Проект „Горещи звезди и звезден вятър“ – изследват се физическите характеристики на горещите, масивни звезди с висока светимост и динамическите параметри на звездния вятър, който съпровожда тяхната еволюция.

На снимката: мъглявината Какавида в съзвездие Лебед. Във вътрешността на мъглявината се е формирал куп от 20-ина горещи млади звезди. Прочетете повече на сайта на НАО – Рожен: http://nao-rozhen.org/current_astropicture/fr.htm#image6

Още проекти:

Финансиране: вътрешно, институционално

Проект на:
Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Ел. поща за контакт:
nmarkova@astro.bas.bg

Лице за контакт:
Невена Маркова, ръководител на проекта