Дизайн на иновативни метални и хибридни цинкови покрития за подобряване на защитата от корозия на стомана

Проектът има за цел разработването и оптимизирането на състави и условия за електрохимично получаване на метални, сплавни и хибридни метал-полимерни покрития с или без включени в тях инхибитори на корозията.

Още проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Разработване и оптимизиране на състави и условия за електрохимично получаване на метални, сплавни и хибридни метал-полимерни покрития с или без включени в тях инхибитори на корозията.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев”

Ел. поща за контакт:
radeva@ipc.bas.bg

Лице за контакт:
Цецка Радева, ръководител на проекта