FRESH (Find Research Everywhere and SHare)

Проектът FRESH  има за цел организиране и провеждане на Европейската нощ на учените през 2016 и 2017 г.

Основна цел на проекта е да подобри разбирането на приноса на науката за обществото и да повиши ангажираността на науката към проблемите на обществото, а също и:

  • Да повиши обществената осведоменост за работата на учения и приносите на научните изследвания и иновациите чрез обширна информационна кампания.
  • Да помогне за преодоляване на негативните стереотипи за учените, като представи „скритата” страна на личността им – достъпни, творчески, грижовни членове на обществото.
  • Да разшири достъпа на гражданите до ползите от научната дейност, като по този начин въвлече науката и обществото в диалог при решаването на различни проблеми.
  • Да подобри комуникационните умения на активните учени, новатори и предприемачи.
Още проекти:

Период: 2016 - 2018

Цел:
Организиране и провеждане на Европейската нощ на учените през 2016 и 2017.

Финансиране:
Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри

Участник от страна на БАН:
Национален природонаучен музей в партньорство с Институт по океанология

Уебсайт:
https://nauka.bg/night/

Ел. поща за контакт:
sylvia@nmnhs.com

Лице за контакт:
Силвия Тошева