Динамичната природа на междуетническите нагласи в България: социално-психологическа перспектива

Целта на проекта е да задълбочи разбирането за социално психологическите процеси зад междуетническите нагласи и предразсъдъци както от страна на българското мнозинство, така и от страна на двете най-големи етнически малцинства – роми и турци в съвременна България на основата на историческия, политическия и нормативен контекст, в който тези нагласи са породени и активирани.

 

 

Още проекти:

Период: 2013 - 2016

Цел:
Да задълбочи разбирането за социално психологическите процеси зад междуетническите нагласи и предразсъдъци .

Финансиране:
Швейцарската национална фондация за наука, съфинансиране от МОН.

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на населението и човека

Уебсайт:
http://wp.unil.ch/interethnicbulgaria/

Ел. поща за контакт:
yozograf@iphs.eu

Лице за контакт:
Антоанета Христова, ко-ръководител на проекта