Молекулно моделиране и експериментално изследване на лантанидни системи и хромофори с оптични свойства (LANTMOD)

Цел на проекта е чрез комбинирано експериментално и квантовохимично изследване да се изучат фотовъзбудените процеси с пренос на енергия и на вътрешно-молекулен заряд в луминесцентни лантанидни системи и лиганди-хромофори използвани като сензори за ултравиолетова светлина, маркери, специфични оптични филтри и луминесцентни устройства.

Предвижда се разработването на методология за интерпретиране на експериментални данни на базата на аб иницио и DFT изчисления.

Още проекти:

Период: 2016 - 2019


Цел:
Да се изучат фотовъзбудените процеси с пренос на енергия и на вътрешно-молекулен заряд в луминесцентни лантанидни системи и лиганди-хромофори.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт по обща и неорганична химия

Уебсайт:
https://www.fni.bg/?q=node/567

Ел. поща за контакт:
ivelina@svr.igic.bas.bg

Лице за контакт:
Ивелина Георгиева