Нови функционални магнито-електрични структури на базата на ферити

Целта на проекта е да се установи връзката между макроскопските свойства, структурата и наблюдаваните физичните феномени на микронно и нанониво в нови мултифероични материали.

Изследват се фазови преходи в близък и далечен порядък за изясняване на връзките между локалните структурни деформации и глобалните магнито-електрични и микровълнови свойства.

Подобни проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Да се установи връзката между макроскопските свойства, структурата и наблюдаваните физичните феномени на микронно и нанониво в нови мултифероични материали

Финансиране:
Фонд Научни изследвания – МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“

Ел. поща за контакт:
tanya@ie.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 5871

Лице за контакт:
Tатяна Куцарова, ръководител на проекта