Scriptura&Cultura

Проектът Scriptura&Cultura представя ръкописните колекции като общо европейско културно наследство (с Библиотеката на Румънската академия на науките, от 2015). Проектът е фокусиран върху ръкописи и старопечатни книги, които са една изключителна част от световното културно наследство. Те се изследват като свидетелства за културната среда, в която се развива обществото и за влиянието му върху интегралните ръкописни колекции и архиви на различни интелектуални групи и общности.

Още проекти:

Период:


Цел:
Представяне на ръкописни колекции като общо европейско културно наследство.

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Кирило-Методиевски научен център

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: