Балканите през периода на Студената война

Проектът “Балканите през периода на Студената война” се осъществява съгласно съвместния договор за сътрудничество с Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет. Ръководители са проф. дин Александър Костов и проф. д-р Марк Креймър.

Участниците в проекта работят по темата “Балканите в международните отношения през периода от Втората световна война до промените от 1989 г.” в сътрудничество и с учени от други страни.

Още проекти:

Период: 2017-2020 с периодично подновяване.

Цел:
Изследване на Балканите през периода на Студената война.

Финансиране:
Българска академия на науките

Участник от страна на БАН:
Институт за балканистика с Център по тракология 

Ел. поща за контакт:
kostov.alexandre@gmail.com

Лице за контакт:
Александър Костов, ръководител на проекта