Сътрудничество и съвместна работа на ИР-БАН с Европейския център за ядрени изследвания (CERN) по договор: FRAMEWORK COLLABORATION AGREEMENT

Протон-протон взаимодействие в CMS детектора на LHC и генериране на Х-Бозон.

Темата на проекта “Изследване, развитие, внедряване, инсталиране и подръжка на интелигентни и роботизирани системи за ускорителите в CERN, включително за експеримента “Компактен мюонен соленоид” (CMS) и програмни и апаратни компоненти”. Координатор на проекта от страна на ИР е акад. Чавдар Руменин.

В рамките на официалното сътрудничество на Европейските държави с CERN, Институтът по роботика при БАН има дългогодишно успешно сътрудничество с Института по ядрена физика към Техническия университет “ЕТН” в Цюрих. С неговата перманентна финансова подкрепа ИР-БАН реализира иновативни проекти в CERN.

Инсталиране на електронните компоненти в „Супер модулите” на Роботизирания Електромагнитен калориметър с участие на учени от ИР-БАН

От 2007 година Институтът е самостоятелен асоцииран член на CERN, в това число в ключовия експеримент CMS. ИР участва активно с инженерна дейност, разработки и изобретения на прибори, устройства и постановки, предназначени за физическите изследвания, както и създаване на софтуер за бази данни на оборудването на CMS колаборацията.

ИР-БАН съвместно с “ETH”, Цюрих, Швейцария е осъществил монтирането и тестването на уникалната апаратура на супермодулите на Роботизирания Електромагнитен калориметър (ECAL) в експеримента CMS. Тази платформа показа очакваните характеристики, и особено свръхвисока чувствителност като с нейна помощ се доказа съществуването на частицата „Х-бозон” и експерименталното потвърждаване на т.н. „Стандартен модел на строежа на материята”.

Резултатите на това епохално събитие бяха публикувани в световните топ-списания „SCIENCE” и „Physics Letters B”. Тези исторически статии с авторово участие на учени от ИР са с изключително висок рейтинг и цитируемост. Чрез тях изтъкнатите учени Питър Хиггс и Франсоа Енглерт, предсказали съшествуването на Х бозона, получиха Нобеловата награда за 2012 г.

Инсталиране на електронните компоненти в „Супер модулите” на Роботизирания Електромагнитен калориметър с участие на учени от ИР-БАН

Очаквани резултати: С участието на ИР-БАН продължава проектирането и конструирането на WEB базирана роботизирана система за събиране и обработка на данни и 3D визуализация на информацията за инсталираното на ново поколение оборудване в експеримента CMS. Продължава и дейността по усъвършенстване на оптично-квантовите връзки в платформата CMS.

В периода до 2021 г. се планира усъвършенстване на ускорителя в ЦЕРН като ще се повиши неговата мощност. През този етап ИР-БАН ще участва, съгласно проекта, в инсталиране на нови измервателни инструменти и устройства, както и ще надгради хардуера на Роботизирания Електромагнитен калориметър.

(Всички фотографии и графични материали са предоставени с любезното съгласие на CMS колаборацията, на която е член ИР-БАН)

Още проекти:

Период: 2007-2021

Цел:
Изследване, развитие, внедряване, инсталиране и подръжка на интелигентни и роботизирани системи за ускорителите в CERN.

Финансиране:
ЦЕРН и ЕТН Цюрих

Участник от страна на БАН:
Институт по роботика

Уебсайт:
http://home.cern/about/experiment/cms

Ел. поща за контакт:
roman.zahariev@cern.ch

Лице за контакт:
Роман Захариев

Галерия