Project Description

BYZANTINOBULGARICA

 

Изданието е публикувало девет тома от 1961 г. до днес. Международно
издание, издавано на основните европейски езици,

Подобни издания:

ISSN: 0068-4686
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за исторически изследвания при БАН
София 1113
Бул. „Шипченски проход”52, бл. 17

 

 

Издание на:
Институт за исторически изследвания

Уебсайт:
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/Srednovekovie/byzantinobulgarica/BizantionbulgaricaFrS.htm

Ел. поща:

Телефон: