Project Description

Etudes balkaniques

Списание “Етюд Балканик” (Etudes balkaniques) е тримесечно, реферирано peer-review, което излиза от 1964 г. до днес. В него намират място изследвания, свързани с балканските страни на френски, английски, немски, руски и италиански, като по този начин ги правят достояние на една изключително широка научна общност без граници.

Списанието публикува информация за различни научни събития: издаване на нови трудове, анонси и обзори на международни конференции, конгреси и други форуми, посветени на балканските изследвания.

В структурата си включва също интердисциплинарни проучвания, способстващи за изясняване на специфични проблеми на социално-икономическото, политическото и културно развитие на балканските страни, видени от различни аспекти, и поставени в отношенията им с други региони на Европа и Средиземноморието, от най-древни времена до наши дни.

Списание Études balkaniques е място за срещи между изследователи и университетски преподаватели, които се интересуват от проблемите на Балканите.

Подобни издания:

ISSN: 0324-1645

Печатно.
На на френски, английски, немски, руски и италиански език.

Адрес на редакцията:

Etudes balkaniques
45 Moskovska Str.
Sofia – 1000 BULGARIA

E-mail: etudesbalk@gmail.com

Излиза на всеки три месеца.

Издание на:
Институт за балканистика с център по тракология

Уебсайт:
http://balkanstudies.bg/index.php/bg/nauchna-deinost/izdania/24-etudes-balkaniques.html

Ел. поща:
etudesbalk@gmail.com