Експозицията „Съвременни информационни ресурси – съдържание и визуално оформление”, организирана от научно-информационен център „Българска енциклопедия“ се откри на 8 май във фоайето на Българска академия на науките.

Тя показва резултатът от поетапната работа на 315 студента от различни висши училища в страната по фаза 1 на проект „Студентски практики“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020г“, чрез Европейския социален фонд на ЕС и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

По време на откриването заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов определи изложбата като успешно представяща резултатите от сътрудничеството между Българска енциклопедия и младите хора. Той припомни, че през тази година се навършват 150 години от създаването на Българската академия на науките и приветства организаторите за това събитие, посветено на  голямата годишнина.

 

Изложбата представя текстови материали, допълнени и осъвременени от студентите, голям брой визуални информационни ресурси – проекти за графично оформление на отделни наши издания, аудио-визуални ресурси, фотографии и художествени илюстрации. Представени са отделни заглавия от каталога на Българска енциклопедия, както и предстоящи нови издания. Съчетанието на специално подбрани фрагменти от текстове – преминали редакция, проверка и одобрение, с илюстрации и проекти за цялостно графично оформление, предоставя за публиката нестандартен „поглед” към подготовката на енциклопедичните издания – за подбора и проверката на достоверността на съдържанието до графичното оформление и предпечатната подготовка.

Изложбата ще продължи до 12 май.