Ново споразумение за сътрудничество подписаха на 14 юни 2019 г. в Бургас председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, кметът на  Община Бургас Димитър Николов и областният управител Вълчо Чолаков. Споразумението урежда формите на регионално сътрудничество с Българската академия на науките и координацията на бъдещи съвместни дейности.

Тази година Академията отбелязва своята 150-годишнина, каза при подписването председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Просвещението е сред основните повели на създателите на БАН, посочи той. Акад. Ревалски акцентира върху важността на седемнадесетте създадени регионални академични центъра и припомни, че целта им е да подпомагат цялото българско общество. Отворени сме за всякакви идеи за разширяване на сътрудничеството, каза той.

През 2010 г. открихме един от първите регионални центрове в Бургас, припомни акад. Никола Съботинов, който е председател на БАН 2008 – 2012 г. Идеята за създаването на академичната мрежа е да се свържат науката, образованието, икономиката и бизнеса с местната власт. Той подчерта доброто сътрудничество до сега и многото решени за Бургас въпроси, като отбеляза, че институтите на БАН са отворили широко вратите си.

Кметът на Бургас Димитър Николов изтъкна, че са реализирани множество общи проекти до момента, сред които отбеляза научните заключения по темата за петролопровода Бургас – Александруполис, разкриването на бизнес инкубатор в Бургас и извличането на продукти от Бургаските солници. Областният управител Вълчо Чолаков също благодари за доброто сътрудничество до сега.

Според споразумението институциите ще си сътрудничат  при разработването на регионални прогнози и оценки за състоянието на околната среда и природните ресурси в региона, за създаване и развитие на технологични центрове, бизнес инкубатори и др. Участието в съвместни образователни и квалификационни програми също е сред проектите, включени в документа. Трите страни ще си съдействат като обменят информация за научни достижения, научни изследвания и резултати. Координатор на регионалния академичен център в Бургас е проф. Севдалина Турманова, която е зам.-областен управител.

На подписването присъстваха главният координатор на Националната академична мрежа на БАН проф. Петър Петров, представители на бизнеса, университетите, местната администрация и др.