Научни идеи обмениха 80 млади учени по време на интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Главният научен секретар на БАН и директор на Център за обучение – БАН, проф. Евдокия Пашева, откри събитието. „Целта на срещата е да презентирате научните си резултати по разбираем начин за по-широка публика, да намерите съмишленици и да установите по-тесни контакти във всички направления за евентуално бъдещо сътрудничество“- отбеляза проф. Пашева. „Надявам се да продължите да се занимавате с наука и занапред“, посочи тя.

Събитието се организира от Центъра за обучение – БАН и се състоя в х-л „Самоков”, Боровец, от 29 до 31 август 2019 г. Във форума, който се провежда за втори път, се включиха докторанти от институтите на Академията и от университети в страната – СУ “Св. Климент Охридски“, УАСГ, ХТМУ, УНСС, НБУ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас и Аграрен университет, Пловдив. Събитието цели да насърчи интердисциплинарното мислене, както и комуникацията с колеги и утвърдени учени сред докторанти, които се намират на различен етап от своето научно и кариерно развитие.

Форумът събра заедно млади хора от всички научни области. В сесии, модерирани от научните секретари на БАН и жури на събитието, в направленията „Информационни и комуникационни науки и технологии”, „Нанонауки, нови материали и технологии“, „Културно-историческо наследство и национална идентичност“, „Човек и общество“, „Биомедицина и качество на живот“, „Биоразнообразие, биоресурси и екология“, „Климатични промени, рискове и природни ресурси“, „Астрономия, космически изследвания и технологии“, докторантите представиха докладите си и се включиха в оживени дискусии.

Младите учени бяха подготвили 20 постера в различни научни направления. Част от темите, включени в постерната сесия, бяха: определяне съдържанието на етанол в проби българско розово масло, биополимерни алтернативи на конвенционални пластмаси, оценка на ерозията в планински водосбори, Хайдегеровия прочит на Кант и др.

Научно жури с председател проф. дфн Севдалина Димитрова и членове проф. Емил Маноах, доц. Оля Стоилова, проф. Нина Атанасова, чл. кор. Димитър Иванов, проф.  Кристалина Стойкова, проф. Йоана Спасова-Дикова и доц.  Ергюл Таир Реджеб, оцени участниците с доклади и постери и отличи най-добрите научни разработки. Наградите ще бъдат връчени на официална церемония.

 

Вижте отличените докторанти ТУК

Издаден е сборник, който съдържа резюмета на подготвените за Втория интердисциплинарен форум доклади и постери.

В рамките на форума се състоя и информационна среща по програма ЕРАЗЪМ+.