Полупустинята на Азербайджан край Мингечаур

В периода 28 август – 6 септември 2019 г. учени от НПМ-БАН проведоха проучване за състоянието на редките и изчезващи едри хищници в Задкавказието.

След успеха на първата експедиция в Талишките планини (Азербайджан) през 2018 г., в резултат на която бяха получени нови данни за състоянието на основната микропопулация в страната на застрашения кавказки леопард, учените от НПМ-БАН организираха тази година втора експедиция в Северозападен Азербайджан.

Под ръководството на проф. Николай Спасов участниците в експедицията Асен Игнатов и Иля Акоста от НПМ в партньорство с д-р Елшад Аскеров от Института по зоология към Азербайджанската академия на науките тръгнаха по следите на друг вид хищник – ивичестата хиена. През последните двадесет години няма сигурни сведения за съществуването на хиената в Азербайджан и видът се смята за почти изчезнал в Задкавказието, което е северозападната периферия на азиатския ареал на вида.

Изследователите успяха да проучат едно от най-вероятните последни убежища на този хищник в страната – дивата територия около Мингечаурския язовир (70 км дълъг), построен на р. Кура през 50-те години на миналия век. Районът, който обхваща два големи природни парка и стриктни резерватни територии, представя едни от последните диви полупустинни райони на страната. В резултат на обходите с джип и пеша и на проведените анкети, изследователите са получили интересни резултати за хиената.

Някои от описанията на анкетираните очевидци свидетелстват, че хищникът се е срещал в района през последните няколко години, включително и през 2019, а един от тях разказва за случай на убита хиена. Беше намерено и място, което съдейки по костните останки, би трябвало да е временно леговище на хиени. В същия район бяха идентифицирани и следи както изглежда на хиена, които в момента се анализират. Както и при предишната експедиция, учените поставиха три фотокапана. Тогава фотокамерите заснеха леопард, във връзка с което е подготвена статия с нови данни за състоянието на леопарда в Азербайджан.

Гюрзата е най-голямата отровна змия на Централна Азия

Според събраните до момента данни, вероятността хиената да съществува в района на Боздаг и Мингечаурския воден резервоар е голяма и се очаква присъствието на вида да бъде доказано и чрез заснемането му със заложените фотокапани.

Експедицията бе осъществена със спонсорството на ОББ и подкрепата на Посолството на Азербайджан в София и Азербайджанската академия на науките.