По време на зимното издание на книжния форум, състоял се в НДК в периода 10-15 декември 2019, заглавия като енциклопедия „София“ и „Световното наследство на България“ привлякоха вниманието на публиката.

Водещи издания на НЦ „Българска енциклопедия“ предизвикваха интереса на посетителите по време на 47-ото издание на Софийския международен панаир на книгата. Сред откроилите се заглавия бяха енциклопедия „Календарни празници и обичаи на българите“, дванадесеттомната енциклопедия „България“ и редица други.

През 2019 г., след шест поредни издания на енциклопедия „Календарни празници и обичаи на българите“ на български език, бе публикувано английското издание на книгата. Българските календарни празници и обичаи са част от „живата човешка съкровищница“ на България. Пренесени през вековете и помогнали да се съхраним като народ, те и днес се вплитат в съвременната празничност, запазвайки нейното етническо своеобразие. Това народно богатство, съхранило душевността на българина, е едно истинско послание от древността, което трябва да знаем и предадем на нашите наследници. Английското издание е посветено на 150-годишнината на БАН.

Енциклопедичният справочник „Промени в наименованията на физикогеографски обекти в България 1878-2014“ съдържа 4439 статии, в които са отразени всички преименувания на обекти с официални документи от Освобождението до днес. Справочникът помага на всеки да се ориентира в различните имена на реки, върхове, местности, които в годините са променяни, а често се срещат и с неофициални, местни имена. Справочникът е в помощ на географи, краеведи, общински служители и туристи.

Енциклопедия „София” е първата специализирана енциклопедия, посветена на столицата на България – град с хилядолетна история и богата култура. Енциклопедия „София” предлага събрана в един луксозен, богато илюстриран том информация за природата, историята и културата на града и региона, поднесена не само на български, но и на английски език.

Дванадесеттомната енциклопедия „България“ съдържа над 12 800 статии и над 12 000 цветни и черно-бели илюстрации. Обхваща информация за природата, релефа, климата, географията, растенията, животните, историята, народа, бита, религията, културата, образованието и науката, икономиката и за всички значими събития и личности на страната. Тя събира всичко за България. Енциклопедията е незаменим справочник за всеки български дом, за всички ученици, студенти и други читатели.

Енциклопедията „Световното наследство на България“ представя българските обекти под закрилата на ЮНЕСКО. Изданието е двуезично – на български и английски език, и е богато илюстрирано.