Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност подписаха Българската академия на науките  и Военната академия „Г. С. Раковски“ в комплекс „Царски зали“ днес.

В церемонията взеха участие председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и екипът му. От БАН присъстваха и научният секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ доц. Иван Георгиев, директорът на Института по информационни и комуникационни технологии проф. Галя Ангелова и научният секретар на Института по математика и информатика доц. Красимира Иванова.

Чрез това споразумение двете страни декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност.

Подобна инициатива е в подкрепа на усилията на двете институции за изграждане на единно европейско образователно и научно-изследователско пространство.