Българската академия на науките отдава под наем
помещения в сграда на БАН,
град Пловдив – ул. Филип Македонски №29

– 3 броя помещения № 224,226, 227, находящи се на втори етаж в сградата с обща площ от 114 кв.м , при начална наемна цена 3 евро/кв.м , подходящи за офис;
-помещение №228 на втори етаж с площ от 34 кв. м, при начална наемна цена 2 евро/кв.м, подходящо за складова и производствена дейност;
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0886 613 538;

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ №29 всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 14.12.2021 г.