Институтът за български език (ИБЕ) на БАН, който е националният кодифициращ орган у нас по въпросите на българския книжовен език като официален, инициира създаването на национална онлайн платформа за езикови ресурси. Платформата ще предоставя безплатен онлайн достъп до ресурси в областта на задължителните книжовни норми за правопис, правоговор и граматика. Институтът за информационни и комуникационни технологии на БАН е партньор в разработването на платформата с название БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн). Неговите сътрудници се ангажират с прилагането на най-добрите практики в дизайна и разработката на софтуер, за да се осигури бърз и качествен достъп до официалните документи, описващи задължителните книжовни норми.

Платформата ще включва четири основни модула: правопис, правоговор, граматика и езиково консултиране. Изпълнението на проекта подпомага националната езикова политика на държавата чрез предоставяне на качествени езикови ресурси на максимално широк кръг потребители във и извън България.

Изпълнението на проекта се финансира от МОН.