Българската академия на науките отдава под наем
град София – бул. Цариградско шосе 72,
Научен комплекс на БАН-2 (7-8-ми км), в сграда блок 10

– помещениe, с площ от 15 кв. м на първи етаж в сграда бл. 10 с идентификатор № 68134.4083.606.62, подходящo за складова дейност, при начална месечна наемна цена от 3,0 евро/кв.м.

Обявената цена е без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 и 02/979 5308
Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Краен срок за подаване на заявление 28.03.2022 г.