Българската академия на науките отдава под наем помещение
град Пловдив – ул. Филип Македонски №29
сграда на Академията

Помещение с площ от 25 кв.м на втори етаж, при начална месечна наемна цена 3,00 евро/кв.м или обща цена от 75 евро (месечно);
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327;

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. Филип Македонски №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 23.09.2022 г.