Българската академия на науките
отдава под наем метална конструкция – склад
град София – ул. Акад. Г. Бончев зад бл. 27

– помещение с площ от 340 кв.м, при начална месечна наемна цена 2,00 евро/кв.м или обща цена от 680 евро (месечно);
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403;

Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 29.09.2022 г