Проф. Хассан Шамати

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи на директора на Института по физика на твърдото тяло проф. Хассан Шамати Почетен плакет на Председателя на БАН златен. Отличието се присъжда за изключителен принос в развитието на съвременните фундаментални инаучно-приложни изследвания в областта на физика на твърдото тяло, лазерната физика, материалознанието и по повод 50-ата годишнина на ИФТТ. Наградата беше връчена на тържество на 17 октомври в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

В ИФТТ се провеждат не само фундаментални  и приложни, но и интердисциплинарни изследвания и се изпълняват успешно национални и международни проекти, каза акад. Юлиан Ревалски.

Слово произнесе и един от основателите на Института по физика на твърдото тяло, създател на Лабораторията по лазери с метални пари и председател на БАН (2008-2012) акад. Никола Съботинов. Той припомни за учените и ръководените от тях колективи, чиито изследвания са допринесли за успешното развитие на важните отрасли за икономиката на България през 70-те години на 20-и век като микроелектроника, акустоелектроника, слънчева енергетика, лазерни технологии и др.

Проф. Хассан Шамати връчи наградата „Акад. Георги Наджаков“ на победителя в Конкурса за високи научни постижения в ИФТТ (2020-2021) доц. Карекин Есмерян.

По време на честването беше излъчен филм „50 години ИФТТ“, който разказва за постиженията на основателите, които и до днес са обект на  заслужено международно признание, както и за Института днес – с амбиции да бъде движеща сила в създаването на високоефективна икономика и да заема достойно място в европейското и световно изследователското пространство.