Българската академия на науките отдава под наем
недвижим имот, представляващ площ от 12 кв. м, част от ПИ на територията на
Научен комплекс 2 на БАН  (8-ми км) гр. София, бул. „Цариградско шосе“

 

– площ от 12 кв.м,  при начална месечна наемна цена 800 лева;

Имотът е подходящ за за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно-информационни елементи;
Посочената цена е без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281; 02/979 5308; 0899 522 974;

Заявления за наемане на имота, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН,  ул. „15-ти ноември“ №1, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 02.12.2022 г.