Българската академия на науките (БАН) и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) подписаха Споразумение за сътрудничество и взаимодействие на церемония, която се състоя днес в Академията. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов  подписаха документа.

Зам.-председателят на Академията чл.-кор. Евдокия Пашева и зам.-ректорът по научноизследователска дейност на Университета проф. д-р Теменужка Йовчева присъстваха на церемонията.

Споразумението предвижда обучение на млади учени, докторанти и постдокторанти от двете институции, споделяне на опит и съвместни дейности. Обучителните центрове ще си сътрудничат като  организират научни форуми, подготвят съвместни научноизследователски проекти и други дейности за период от три години.

Партньорството с университетите и привличането на младите хора към науката е от изключителна важност за Академията, каза акад. Юлиан Ревалски. По време на срещата беше обсъдено досегашното сътрудничество на университета с институтите на БАН, актуалните проекти и възможностите за организиране на съвместна инициатива за посещение на млади учени в научните звена на БАН, които разполагат с модерна апаратура.