ALLEA подписа Европейското Споразумение за реформа в оценяването на научните изследвания и обяви в ново изявление, че ще продължи да подкрепя своите академии членки при разработването на критерии за оценка, основани на принципите на качество, почтеност, разнообразие и откритост.

Европейското споразумение беше публикувано на 20 юли след шестмесечен процес на сътрудничество, в който участваха повече от 350 европейски организации, и беше отворено за подписване от организации от целия свят по време на неотдавнашните Европейски дни на научните изследвания и иновациите. Споразумението включва принципите, ангажиментите и сроковете за реформите и определя рамката за Коалиция на организациите, които желаят да работят заедно за прилагането на промените.

ALLEA първо даде своя принос за споразумението като част от основната група от 20 научноизследователски организации и днес отново подчерта ангажимента си за по-разнообразна и приобщаваща академична система, като публично подписа споразумението, присъедини се към Коалицията и обяви в ново изявление подкрепата си за своите академии членки.

Президентът на ALLEA Антонио Лоприено обяви: “Възнаграждаването и насърчаването на високите постижения е основна ценност на академиите. Това споразумение е важна стъпка напред към справедливото и обективно оценяване както на начинаещите, така и на утвърдените изследователи, което е от изключителна важност в условията на много силна конкуренция в областта на научните изследвания”

ALLEA се ангажира да използва този импулс за да проучи, съвместно с академиите членки, какво може да се направи за по-нататъшно развитие на критериите и процедурите за избор на членове на академиите в съответствие с общите ни всеобхватни европейски ценности. Поради това ALLEA ще създаде специална работна група с цел да събира, обменя и популяризира най-добрите практики за прием на нови членове на академиите и да допринесе за значима културна промяна на системата за оценка на научните изследвания.

 Прочетете изявлението на ALLEA тук.