Ново Споразумение за двустранно научно сътрудничество подписаха председателите на Българската академия на науките (БАН) акад. Юлиан Ревалски и на Азербайджанската национална академия на науките (АНАН) акад. Иса Хабибейли. Церемонията се състоя в Българската академия на науките, в присъствието на посланика на Азербайджан в България Н. Пр. д-р Хюсейн Хюсейнов.

Споразумението цели да засили научното сътрудничество между двете академии и да разшири взаимоотношенията в различни научни области. Това са информационни и комуникационни науки и технологии, изкуствен интелект, сеизмология, климатични промени и рискове, космически изследвания и технологии, културно-историческо наследство и национална идентичност, човек и общество и език, култура и изкуства.

Академиите ще си сътрудничат в разработване и изпълнение на съвместни научни проекти, насърчаване на обучението и обмена на учени, научна информация, издания и публикации, както и организиране на съвместни научни събития.

Ценни издания дари председателят на АНАН акад. Иса Хабибейли на Академията. На подписването присъстваха представители на ръководствата на двете академии.

В рамките на посещението си в България делегацията от Азербайджанската национална академия на науките посети Националния археологически музей, Националния етнографски музей, Националния антропологичен музей и Института за литература на Българската академия на науките и се запозна с новите постижения и актуални проекти на учените от Академията.