Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и председателят на Академията на науките на Албания  акад. Шкендел Джинуши подписаха днес в БАН спогодба за научно сътрудничество между двете академии. Документът предвижда участие на изследователи в съвместни проекти, конференции, както и обмен на учени.

Делегация от Академията на науките на Албания е на четиридневно посещение в София. В програмата на учените беше включена среща с министър-председателя акад. Николай Денков.

Академията на науките на Албания е основана през 1972 година и е най-значимата научна организация в страната. Научните изследвания, провеждани от институтите на Академията на науките на Албания, се занимават с редица важни проблеми, свързани с историята, албанския език и култура, природните ресурси на страната, въвеждането на нови технологии в промишлеността и селското стопанство, подобряване на общественото здраве, опазване на околната среда и др.