Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски награди проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД, с „Отличителен знак на Председателя“ за изключителните му заслуги към БАН и по повод 75-ата му годишнина.

За мен е чест да връча тази награда, каза акад. Ревалски и благодари за подкрепата и сътрудничеството, като подчерта всеотдайната професионална, обществена и дарителска дейност на проф. Вутов. Респект буди Вашето човеколюбие и спомоществователство, отбеляза по време на церемонията в Академията председателят на БАН.

Проф. Цоло Вутов благодари за специалната награда  на БАН и подчерта, че всичко, което е постигнал е с подкрепата на неговото семейство и неговия екип. Ще продължим досегашното партньорство между учените от Академията, научните й звена и нашите експерти по различни проекти, каза проф. Вутов.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е един от тримата съоснователи на Геотехмин ООД и ръководител на Група ГЕОТЕХМИН от 1999 г. Той има значителни научноизследователски и инженерни постижения в проучването и оптимизацията на рудници, което го нарежда сред най-известните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали. Носител е на орден „Стара планина” първа степен за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения, както и на десетки други авторитетни отличия в областта на бизнеса, науката и благотворителността. През 2015 г. проф. Цоло Вутов е удостоен и с почетен плакет „Радетел на БАН“  за личния му принос в развитието и популяризирането на институцията. Той е сред дарителите на БАН, подкрепил много каузи и участва в инициативния комитет за изграждане на паметник на акад. Благовест Сендов.

На церемонията присъстваха заместник-председателите на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева и чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и гл. научен секретар проф. Нели Косева. От страна на Група ГЕОТЕХМИН участваха зам.- управителите на компанията д-р инж. Владимир Вутов и д-р инж. Иван Вутов,  както и Доминик Хамерс, изп. директор.