Изложба, посветена на 20-годишнината от началото на археологическите проучвания на най-стария  праисторически солодобивен и градски център в Европа Провадия-Солницата, беше официално открита на 11 юни в Националния археологически институт и музей на Българската академия на науките (НАИМ – БАН). Експозицията представя над 530 находки, открити при проучванията на Провадия-Солницата. Експонатите датират от късната праистория (VІ и V хилядолетие пр. Хр.), като са представени и предмети от късноелинистическия период и Античността. Те свидетелстват за мащабното развитие на единствения в региона ранен солодобив, търговията със сол, натрупването на богатства от общностите в района, необходимостта от тяхната защита зад масивните каменни стени и социалната йерархия на комплексното праисторическо общество в периода от 5600 до 4350 г. пр. Хр.

Изложбата „Повелителите на солта: Провадия-Солницата 5600 – 4350 г. пр. Хр.“ е създадена със съвместните усилия на екипите на Националния археологически институт и музей на Българската академия на науките и Историческия музей Провадия. За да осигурят максимално автентично преживяване, специалистите са разработили аудиогидове и добавена реалност.

Вицепрезидентът Илияна Йотова, президентът Георги Първанов (2002–2012 г.), служебните министри на културата и туризма Найден Тодоров и Евтим  Милошев бяха сред гостите на събитието. Нашата страна крие неизчерпаеми богатства, каза в словото си вицепрезидентът и поздрави екипа, подготвил изложбата. Около всеки експонат може да бъде написана цяла история, която обхваща векове, каза Илияна Йотова. Тя  връчи на ръководителя на археологическите разкопки в Провадия акад. Васил Николов символичен подарък – солница.

В словото си председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски каза, че Националният археологически музей показва  романтичното лице на науката и благодари на акад. Васил Николов за съвместната им работа.

До края на годината община Провадия ще обяви международен конкурс за изграждане на музей на солта, който ще представя всичко разкрито в древния солодобивен комплекс, обяви кметът на общината Димо Димов.

С работата си по Провадия-Солницата успяхме да утвърдим идеята за първата европейска цивилизация, която се развива на територията на Източните и Централните Балкани, каза акад. Васил Николов. През тази година той отбелязва 40 години от началото на своята научна и административна дейност в НАИМ.

Изложбата „Повелителите на солта: Провадия-Солницата 5600 – 4350 г. пр. Хр.“  се посвещава на 155-годишнината на Българската академия на науките. Тя може да бъде разгледана в НАИМ – БАН до 18 септември 2024 г.  Сред най-интересните експонати са: красиви керамични съдове, керамични антропоморфни фигурки, керамични култови масички, костени инструменти,  гривни от мида спондилус, върхове на стрели, сечива.