Начало/Tag:ИЯИЯЕ

Защита на дисертационен труд в ИЯИЯЕ-БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14.12.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  «Изследване на стационарни и нестационарни процеси в активната зона на ВВЕР-1000 за целите на реакторната безопасност» на Светломир Емануилов Митков задочен докторант на ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори)     Научен ръководител:                                                                                                                                             Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ-БАН) Състав на Научното жури:             Председател:             Доц. дтн Павлин Грудев (ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)                        Членове:             Проф. дфн Кирил Крежов (Асоц. член на ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)             Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ-БАН) (становище)             Доц. д-р Калин Филипов (ТУ, [...]

2022-11-25T10:45:10+02:00петък, 25 ноември 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

ИЯИЯЕ обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (ИЯИЯЕ), София, обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – алгебрични методи в квантовата статистика) - един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – космологични решения в многополеви ефективни теории) - един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – конформна и суперконформна симетрия в полеви и струнни модели) - един. Всичките са със срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 61/02.08.2022 г. [...]

2022-08-02T14:00:11+03:00вторник, 2 август 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Виртуално посещение в тунела на Големия адронен колайдер в ЦЕРН, Женева

  На 15.12.2021 доц. Георги Анчев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН показа тунела на Големия адронен колайдер (LHC) и разказа за екперимента TOTEM/PPS. ЦЕРН ( CERN от френски Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) е Европейската организация за ядрени изследвания и представлява най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. България се присъединява към ЦЕРН през 1999г. TOTEM е един от новите експерименти, разположени в тунела на Големия адронен колайдер. Неговата програма включва  изследване на еластичните и нееластични сечения на взаимодействие на елементарни частици при високи енергии /The 'Total, elastic and diffractive cross-section measurement/. Виртуалното посещение е достъпно в youtube на този адрес: https://youtu.be/yPHUcPgu7dU

2021-12-17T10:26:58+02:00петък, 17 декември 2021 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН участва в „Европейската нощ на учените“ чрез онлайн изложба

Ако сте пропуснали да посетите на живо изложбата  „Слънце на Земята – Нова епоха в ядрените технологии“, имате възможност да я видите онлайн в рамките на „Европейската нощ на учените“, инициатива на nauka.bg. Експозицията бе организирана от ИЯИЯЕ–БАН съвместно с Българското ядрено дружество, Столична община и с подкрепата на Росатом и Булатом, и разположена на Моста на влюбените в град София от 10 до 23 август 2021 година. Изложбата е изключителен фоторазказ за постиженията на човечеството в областта на термоядрения синтез и изграждането на мащабно високотехнологично съоръжение с обединените усилия на 35 държави, сред които и България като членка на Европейския съюз. В нея са включени 30 професионални фотографии, проследяващи строежа на експериментален реактор по проекта ITER, в който на базата на синтез на деутерий [...]

2021-09-23T10:34:13+03:00четвъртък, 23 септември 2021 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |

Почетен знак „Марин Дринов“ на БАН за проф. Костадин Иванов

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетен знак „Марин Дринов“ на проф. д-р Костадин  Иванов на церемония, която се спроведе в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН) на 13 юли. Отличието на БАН проф. д-р  Костадин Иванов получава за високи научни постижения и за значим принос при сътрудничеството на ИЯИЯЕ-БАН с Пенсилванския държавен университет (PSU) и Държавния университет на Северна Каролина (NCSU NCSU) САЩ. Наградата е признание за значимия принос на проф. д-р Костадин Иванов в изследователската работа на ИЯИЯЕ-БАН. Проф. Костадин Иванов е един от най-успешно работещите в чужбина българи, започнали своята научна кариера в ИЯИЯЕ-БАН. Той работи в Пенсилванския държавен университет (PSU), а от 2015 г. досега - в Държавния университет на Северна Каролина (NCSU) като ръководител на Департамента по [...]

XXIII Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения

От 22  до 28 септември 2019 в к. к. Златни пясъци се проведе XXIII Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения. Събитието е организирано от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика със съдействието на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия.  Тази година в заседанията  на конференцията  взеха участие 78 учени  от 17 страни, сред които България, Израел, Италия, Франция, САЩ, Южна Африка, Румъния, Унгария.,  и 32 научни организации. Бяха обсъждани  последни резултати от изследванията в областта на структурата на атомните ядра, ядрените реакции, екзотичните ядра и техните свойства,  астрофизиката, съвременните  инфраструктурни проекти за ядрената физика и новите ядрени технологии. В школата доклади изнесоха изтъкнати експерти и млади физици, което стимулира  активното включване на младото поколение учени в международното научно пространство. [...]

2019-10-01T08:29:55+03:00вторник, 1 октомври 2019 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |
Go to Top